I tornés de golf vá inant

Data

08 de setember 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Do na findledema de palsa á le Golf Club Alta Badia porté inant so program rich de competiziuns y tornés
En sabeda ai 4 de setëmber á le ciamp da golf Tranrüs da Corvara albü l'onur da ospité i mius sogadus jogn dl Trentin-Südtirol cun na desfida, tla formula Match Play, danter les döes provinzies. I capitans dles döes delegaziuns, che â tles scuadres sogadus dai 10 ai 17 agn, ê Sergio Toccacieli por le Südtirol y Mauro Masé por le Trentin. La competiziun é gnüda davagnada dala delegaziun da Trënt.
La domënia él gnü metü da jí la 23ejima ediziun dl Hotel La Perla Golf Cup, daverta a düc i sogadus dl post, mo ince a chi da foradecá. Al é gnü desfiré n torné sön 18 büjes che á doré feter 5 ores. Dedô él gnü tenü sö na buna marëna tl Hotel Ladina, olache al é ince sté la premiaziun. Tla categoria Lordo á davagné l'olandesc Geert Frohn. Chisc i resultac dla categoria Netto: 1. categoria: 1. Nicoló Bagna, 2. Peter Pescollderung, 3. Nora Planatscher;
2. categoria: 1. Silvio Miribung, 2. cun i medemi punc Sergio Tiezza, Carlo Comploi y Eraldo Zordan. 3. categoria: 1. David Comploi, 2. Mattia Davare, 3. JasminCostamoling.

Les proscimes competiziuns
Le program sön le ciamp da golf da Corvara jará inant en sabeda ai 11 de setëmber cun la secunda ediziun dla "Trá L Putt Golf Cup” metüda da jí dai Jogn Calfosch-Corvara. Al sará na gara a copies sön 9 büjes. Les copies gnará metüdes adöm da n sogadú de golf y da na porsona che ne sá nia da soghé. Incër la büja pó ma trá i prinzipianc.
La domënia ai 12.09 sarál spo le torné di maestri de schi, davert sambëgn a düc i sogadus, ince nia maestri de schi. Le torné vëgn organisé dala Scora de Schi da Corvara. Al gnará metü jö na classifica a scuadres por les scores de schi, olache al gnará cumpedé adöm i trëi mius maestri de vigni scora de schi de döt le Südtirol y dles vals ladines.   (MD)