Standing ovation per Milio Gross de Śoan

Data

10 de fauré 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L president à lascià sia encèries te la Coprativa de Fascia dò 42 egn de empegn tel Consei de aministrazion, e de chisc 30 a cef de l’azienda. A sie post tel Consei de Aministrazion l'é stat lità Giuseppe Detomas. En lunesc ai 10 de firé l CdA nomina l nef president.
L’à vidà la radunanza de la Coprativa de Fascia desche semper, en sabeda ai 8 de firé, l president Milio Gross de Śoan: descheche l’à fat per n muion de egn e che no l’à podù fèr demò l’an passà, per costion de sanità. Ma chest’outa l’é stat l’ultima.

Tel descors dut per fascian l’à uzà fora più l cher, l segnificat e i valores storics de la cooperazion, che i numeres, che bolintiera l ge à lascià al diretor aministratif Giovanni Defrancesco. Te doi paroles l’à rengrazià e l ge à augurà bon lurier a chi che vegnarà dò. Nia de auter.

Demò a la fin de la radunanza, canche l diretor generèl Luca Giongo e l vizepresident del Consei de aministrazion de la Coprativa de Fascia Norbert Bernard i l’à chiamà per ge sporjer l dret recognosciment per sie lonch empegn per la Coprativa, l se à lascià fora con vèlch parola più personala con n goc de emozion.

“L Consei de Aministrazion l’é emportant, perché l’é chel che dezide le politiche de la Coprativa – l’à dit – e soraldut l’é desché na familia, olache demò se duc va d’acort se pel jir inant dalvers e far le robe. Far jir inant l Consei en armonia l’é un di compic del President e ge augure a chi che vegnarà dò de esser bon de l far al miec. Gio me é semper troà ben e segur me encresciarà mingol, ma chi che va fora da usc no i pel pissar de jir ite de retorn da fenestra.”

A Milio Gross de Śoan, njn ge é stat sport n bel relief de legn de la gejia de Sèn Nicolò zipià da Paolo Costazza, en segn de rengraziament per duc si egn de dedizion a la Coprativa e i sozi ge à palesà l rengraziament no demò con n gran batiman, ma adertura con la “standing ovation”.

Per corir tel CdA l post de Milio Gross, a la radunanza se à metù dant 3 candidac, che Milio à rengrazià de cher per sia desponibilità. A ciapèr l maor numer de stimes l’é stat Giuseppe Detomas, che aea jà fat pèrt del Consei de la Coprativa ma l’aea cognù dèr la demiscions per encompatibilità con sia encèria politica. La radunanza à ence confermà i componenc de Vich, Soraga e Mazin che jia fora e che podea vegnir endò lité: Marco Rasom, Aldo Rossi e Nicola Ganz.

Jà en lunesc ai 10 de firé l’é en program la scontrèda del Consei per la nomina del nef president.

Su La Usc stampèda de vender ai 14 de firé se podarà lejer l’intervista a Milio Gross de Śoan.

 (Lucia Gross)