L Tublà da Nives ie jëunn

Data

11 de messel 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Propi bel iel stat, pra la giaurida dla mostra de Leonora Prugger y Jona Salcher te Tublà da Nives te Sëlva, dan doi enes: doi jëuni che mët ora, y danter la bela cumpëida de jënt unida adalerch per la giaurida fòvel propi nce scialdi truepa jëunes y truep jëuni

Cun la tematica "oradecà" uel i doi artisć mustré l nflus che chësc cunzet porta te si lëures: l bujën de descuvrì luesc y lueges nueves, la crissa dl descunesciù, mprescions dl fulestier y sonn y sëures de cultures che ie dalonc. La mostra sarà davierta nchin a n merdi ai 14 de lugio, uni di dala 16.00 nchin la 19.00: De lunesc ie l Tublà stlut.

Pra la giaurida dla mostra: l ie povester stat una de ch’la mprescions, che à fat, cuncretamënter, unì su, mo deplù, speranza y bele segurëza che l ie l mumënt de passé l testemone, che l ie i jëuni che possa y dëssa tò tla man l’ert y la cultura, nce a livel istituziunel. L plu bel iel a udëi pra i jëuni la ueia y l savëi per l’ert y la cultura, a desmustrazion che l resta inant, che l ie povester mo deplù, n’ana sota per l’ert y na gran sensibltà culturela y soziela.


Deplù iel da liejer te La Usc  dl 10.07.2020


David Lardschneider


Fotografia: Jona Salcher y Leonora Prugger ntan la giaurida dla mostra che i à fat deberieda, dal titul "oradecà". A man drëta l presidënt dl Tublà da Nives Leo Senoner.