Urtijëi: l trëbe pra i Destudafuech va śën autramënter

Data

23 de setember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Da inier juebia ai 22 de setëmber iel unì mudà la streda prinzipela y la prezedënzes
Pervia di lëures sun la Tresval per l sotpassaje dla Rodaval, y la streda śareda danter l rundel de Petlin y l trëbe pra Cucheneis, iel unì mudà l trëbe pra i Destudafuech, ulache la cuestion dl trafich ie al mumënt drët sentida, dantaldut te cër' orares. 
La streda prinzipela che va su dal rundel de Petlin (la "nord-sud", ti vëniel dit), ne va śën nia plu inant ndrë' ora de viers dl rundel dl Purger, ma a man ciancia de viers di Destudafuech. A unì da lassù ju tla streda Purger iel śën n stop, propi pra l trëbe. A unì dala streda Purger su, iel śën la ublianza de furné juvier a man drëta de viers dl rundel de Petlin, y n ne daussa nia furné suvier a man ciancia, inant tla streda Purger,  de viers dl rundel dl Purger.
Da coche n vëija tres la risses ghieles sun streda, se tràtel de na soluzion che ie mé per l mumënt, nchin che i lëures sarà finei. Rujenon de zirca doi mënsc.

BM