I contages cresc fora de mesura

Data

13 de jené 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L temp de la festes à endò fat crepèr fora l malac ence te Fascia e l é tema per l endrez de la scola e per l turism.Dal scomenz del 2022 l numer de caji de positives se smaora de dì en dì.
Ge vel dir che per fortuna, de gra ai vazins ma fosc ence al efet manco pesoch del virus Omicron, l smaorament de caji positives no porta la medema perzentuèla de ricoveres te ospedèl e te terapia intensiva respet al an passà.
Aboncont te Fascia chisc dis se é rué entorn ai 600 positives, con na situazion pesoca soraldut tel Comun de Sèn Jan, olache se é rué a 271 positives con na perzentuèla del 7,6%.

Te chest chèder cresc l cruzie tant per la organisazion de la scola, olache l é tema de cogner endò jir en didatica da dalonc per n n muie de classes. Na situazion pesoca per i studenc, che à jà padì massa per la situazion sanitèra ti egn passé, e che jà l an passà i aea metù a jir na sort de protesta contra la DAD, jan a lezion na dì con si conputers al freit fora dal liceo.
Ence l setor del turism te chest moment l se à ferà beleche deldut e l é gran malsegureza per c oche jirà iannt la sajon.

Podede lejer de più su La Usc stampèda de vender ai 14 de jené.  (LG)