Na esperienza tla Corsica

Data

28 de mei 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La Grupa Alpinisć Gherdëina à fat na jita mpue plu dalonc. L ie stat na bela esperienza n cumpanìa y dantaldut n mesun da plajëi per jì a crëp
Giut fòvel ca, che l GAG ne metova nia plu a jì na jita de plu dis. Giut fòvel ca, che l GAG ne metova nia plu a jì na jita ora dal’Elpes, ora dala Talia. De gauja sambën dantaldut la pandemia. Chëst ann à l cunsëi pensà de tò do mpue dl tëmp perdù y de fé perchël na jita de de plu dis – mpue plu dalonc. Plu avisa tla Corsica.

Per la Grupa Alpinisć Gherdëina, Aaron Mussner

Per i curiëusc y la curiëuses che uel savëi de coche l ie stat plu avisa: pudëis liejer l articul tla edizion atuela de La Usc di Ladins.