Enrescidores, fajeve inant!

Data

12 de fauré 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L’istitut Cultural Ladin “majon di fascegn” aur n alboper poder dèr sù encèries a esperc e persones califichèdes. I enteressé cogn scriver a l’ICL dant dai 18 de firé.


Per portèr inant i projec de enrescida tel ciamp linguistich, storich, archivistich e leterèr, l’Istitut Cultural Ladin “majon di fascegn” vel meter a jir n albo di enrescidores en possess de la laurea umanistica per encèries de studie, enrescida e consulenza aldò de l’art. 39-sexies del Capo I bis de la L.P.19 de messèl 1990, n. 23 e modificazions dò.

L’Albo vegnarà durà desche strument per identifichèr la persones califichèdes a portèr dant colaborazions de studie, enrescida e consulenza che revèrda i projec linguistics, i archivies storics e i archivies culturèi-leterères.

Per i projec linguistics vegn domanà cognoscenza del ladin fascian te duta sia variantes (scrit e a ousc), competenzes de linguistica e lessicografìa, doura de database lessicografics.

Per l lurier di archivies storics vegn domanà cognoscenza del ladin fascian (scrit e a ousc), competenzes de storiografìa ladina, archivistica, doura de database archivistich.

Per l lurier di archivies culturèi-leterères vegn domanà cognoscenza del ladin fascian (scrit e a ousc), competenzes de archivistica, letradura ladina, doura de database archivistich.

Chi che é enteressé a vegnir scric ite te l’Albo di enrescidores de l’Istitut Cultural Ladin cognarà manèr ite dant dai 18 de firé 2020 na comunicazion via mail (olache l’é ence l numer de fonin per esser contaté più sorì) compagnèda dal curriculum vitae et studiorum a: info@istladin.net

L curriculum vegnarà ejaminà da na comiscion che la valutarà se l candidat à i requisic aldò per esser scrit ite te l’albo di enrescidores de l’Istitut Cultural Ladin.

La candidatures manèdes dò dai 18 de firé vegnarà ejaminèdes da la comiscion tel cors de l’an, e l’Albo vegnarà agiornà doi outes a l’an.

L’Istitut se resserva de dèr encèries aldò di besegnes domané dai projec che vegn portà dant te l’an.

 (eb)