Sì a la varianta Cianacei-Ciampedel, ma l projet é stat smendrà

Data

11 de jugn 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L President Maurizio Fugatti e duc i assessores de la PAT se à binà anché per la scontrèda de Jonta te la senta del Comun de Sèn Jan. L’é stat rejonà de desvaliva costions che revèrda noscia val.


La Jonta de la Provinzia de Trent à cernù Fascia per sia terza scontrèda sul teritorie. Anché vender ai 11 de jugn da les 10 da doman l president Maurizio Fugatti e duc i assessores de l’esecutif provinzièl se à binà te la senta del Comun de Sèn Jan, olache a ge dèr l benvegnù l’era l’ombolt Giulio Florian, l procurador Giuseppe Detomas, la senatora Elena Testor e l conseier ladin Luca Guglielmi, apede ai ombolc di etres comuns de la val.

Apede a tor dant e deliberèr sui desvalives temes provinzièi, te la scontrèda l’é stat portà dant desvaliva costions che revèrda più avisa l teritorie e la comunanza de Fascia. 

Un di temes de emportanza l’é chel de la varianta anter Cianacei e Ciampedel che – à confermà Fugatti – la vegnarà portèda inant, ence ajache te l’ultim decret »ristori« l’é na pèrt che pel vegnir destinèda ence a la operes publiches e donca pel jir ite apontin ence chest’opera che Fascia speta da egn e egn. Respet ai 120 milions che era stac preventivé per l projet che ge era stat portà dant en videoconferenza ai aministradores fascegn, l’é stat ampò n smandrament del projet e de la speisa, che ades é quantifichèda te 70 milions de euro. Apede chest jirà inant l confront col teritorie per la projet BRT: per chest l’é pervedù de se emprevaler di finanziamenc che ge vegn dat al Trentin per la infrastruturees per i Jeghes Olimpics del 2026.

L’ombolt de Sèn Jan Florian à ben segur tout l’ocajion per ge meter dant a la Provinzia ence de autra costions de gran urgenza per sie Comun, prum de dut l besegn de intervegnir en prescia sui bosserlaic e su la rei de la èghes da beiver e de cheles biences e neigres, soraldut sul tegnir de la frazion de Vich.

Sun desch ence na lingia de intervenc che enteressa l stradon a Sèn Jan, pean via da la rodadoa sunsom Ciarlonch, coi lurieres che ades é peé via ma che prest i cognarà se fermèr per la sajon e i jirà inant l meis de setember, e dapò l Pont de Sèn Jan, ence chest coi lurieres jà envié via, e la fermèda de la corieres ló da la scoles.

L’é stat amò rejonà de la senta per l Ski College, che la Provinzia à emprometù de comprèr ló da Aloch (veia senta de la FUCI) e del pont per i vazins a Sèn Jan.

I aministradores fascegn à metù dant ence l projet de mobilità sun fun e la costion de la »repartenza« turistica, vardan a l’istà, ma amò de più a l’invern che vegn, che l met dant problemes maores.

L lurier de la Jonta à revardà ben segur ence costions che va sorafora l tegnir de Fascia, con la discuscion e la deliberes per la operes per i Jeghes Olimpics 2026, soraldut per intervenc sun strèdes e su la strutures per la garejèdes a Piné, Pardac e Lago de Tieser.

La PAT à sotescrit la convenzion con Busan per l sperlongiament de la linies SAD dal Sela a Cianacei e per l recognosciment de la Guest Card per chesta linia e per chela de la Val d’Ega. Amò l’é stat deliberà su la tarifa per l trasport di studenc, che – dò esser stata debant per chest an – la é stata arbassèda per l’an de scola che vegn.

Fugatti à palesà ence sie cruzie per la scontrèdes anter jent e orsc states chisc dis e l’à dit de ge aer scrit per chest ai ministres Lamorgese e Cingolani. En ultima l President à metù en consaputa di ultimes dac en cont de Covid, coi numeres de positività ai tampons e de vazins fac.  (Lucia Gross)