Pea via l dombrament de partegnuda linguistica

Data

02 de otober 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dai 4 de otober tel Trentin se pel tor pèrt a la rilevazion sul numer e l sparpagnament teritorièl de la jent che fèsc pèrt de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber.

Tel chèder del dombrament permanent de la popolazion e de la majons, chest uton te la provinzia de Trent vegn metù a jir la rilevazion sul numer e l sparpagnament teritorièl de la jent che fèsc pèrt de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber, che vegn fata vigni 10 egn.
Tor pèrt a chest dombrament l é de gran emportanza ajache la rilevazion de la popolazions de mendranza, perveduda dal D.lgs. 592/1993, dèsc l met de tor sù informazions de utol per l stravardament e la promozion de la cultura de ladins, mochegn e zimbres.
La rilevazion scomenza ai 4 de otober e la jirà inant enscin ai 20 de dezember del 2021. L chestionèr l pel vegnir scrit ite da la persones enciasèdes te la provinzia de Trent che peissa de fèr pèrt de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber, ma ence da la persones che no fèsc pèrt de chesta popolazions e les vel l palesèr, duran la modalità de responeta »nesciun di trei«.

Co fèr la declarazion
La rilevazion che bina su la declarazion de partegnuda vegn fata travers n chestionèr sul web con n program enjignà e gestì da ISPAT (Istitut de Statistica de la Provinzia de Trent).
La istruzions tecniches/operatives per se coleèr les é n muie sorides e les vegnarà manèdes te vigni familia travers na letra, olache se troa ence i dac per poder fèr l azes.
Per scriver ite l chestionèr ge vel jir su la direzion www.ispat.provincia.tn.it, jir ite te la sezion resservèda a la rilevazion de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber, te la pèrt che revèrda l chestionèr e meter ite l userid, che l é l codesc fiscal del intestatèr, e la password.
Cò l é stat fat l’azes (che l é un soul per duta la familia), vegn fora la lingia di membres de la familia, scric ite te l’anagrafe de Comun. Ogne member de la familia pel fèr sia declarazion de partegnda (o de no partegnuda) drucan sul boton ‘declarea’ vejin a sie inom e se emprevalan demò de una de la modalitèdes pervedudes: ladin, mochen, zimber, nesciun di trei. Vegn dapò domanà de responer a cater domanes curtes su la cognoscenza di trei lengac. Per jir fora dal coleament, serèr con ‘logout’, che l’é te la pèrt auta a dreta.
La declarazion de duc i membres de la familia la pel vegnir fata ence te momenc desferenc, duran semper i medemi dac de azes.
Chi che no à l computer o no é bogn de l durèr i pel jir ti ofizies de sie Comun olache vegnarà enjignà na postazion de assistenza per scriver ite l chestionèr tras web, tel respet rigorous de la privacy.

De più su La Usc stampèda de vender prum de otober.


 (LG)