De dl bi- y trilinguism: simulaziun dla proa a usc ai 18 de otober

Data

12 de setember 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Por les interessades y i interessá da jí a Balsan a porvé fora l’ejam vál debujëgn de prenotaziun dan le de 2 de otober 2023
En gaujiun dl De dl bi- y trilinguism pitará le Sorvisc ejams de bi- y trilinguism tla strada Südtirol 50 a Balsan na ligna de propostes formatives y informatives debann, danter les 8:30 y les 17:00.
L’incuntada é articolada te cater apuntamënc: an pëia ia dales 8:30 ales 10:00 cun la presentaziun dl ejam, iscriziun, tempistiches, reconescimuent dles zertificaziuns linguistiches y di titui de stüde. Dedô vëgnel spo la simulaziun dla proa a usc, dales 10:30 ales 13:00 y dales 13:30 ales 17:00, partida sö ti liví desvalis y cun la valutaziun söl momënt. Le feedback tól ite n colloquium por descurí i punc de forza y de deblëza tl oral. Na componënta importanta é ince la consulënza sön contignüs y materiai che un y öna adora por se arjigné ca al ejam.
Infos: https://esami-bilinguismo.provincia.bz.it/it/manifestazioni/giornata-del-bilinguismo-18-10-23