Manifestazions atuales

Data

02 de setember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 02 de setember 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 03.09. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 05.09. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 3 y 4 de setëmber, é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 02.09. nchin n vënderdi ai 092.09. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/ 792106 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 2 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 9 de setëmber ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet, vender ai 2 de setember les 17:00 l é »Minions 2« e da les 21:15 l é »Bullet Train«, sabeda ai 3 da les 17:00 l é »DC League of super-pets« e da les 21:15 l é »Minions 2«, en domenia ai 4 da les 17:00 l é »DC League of super-pets«.

Televijion
06.09.
Arpejuns: Ciases storiches a Col de Santa Lizia
Dales 20:50 ca. Col de Santa Lizia é n paisc plëgn de storia, liada dantadöt ales mineores dl fer dl Fursil. Tl zënter de Col, tla fraziun Vila, él döes ciases storiches che nes recorda chësc tëmp, la Cesa de Jan y la Cesa Piazza, che é gnüdes intrames fates sö da families nobles. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
07.09.
Tassìe: èrc, èrt, ric e rituèi
Dales 20:50 ca. I ogec i ne porta delaite de n moment, i se tol dò zeche che é pèrt de na tradizion fona, i slaria fora messajes che rua dal passà e, a oute, i é tant rères e speziei che i é amò bogn de tegnìr vif te nosc cheres n recort. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
08.09.
Cult rituai da inier y incö : L’ordin di Iesuic
Dales 20:50 ca. A Desproch, püch dalunc dal zënter, él n convënt che poester ma püc conësc: le colegh di Iesuic, nasciü bele dl 1561. Incö virel chiló incër trënta patri, dui de chisc é ladins: siur Robert Miribung da La Val tla Val Badia y siur Edmund Rung­galdier da Urtijëi/Gherdëna. Program de Daria Valentin, regia de Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Radio
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
02.09.
Te stua de… Georg Moroder
Dales 19:05. Georg Moroder dl Tannenheim fova scultëur de mestier y oradechël iel stat anialaongia te cunsëi de chemun a Urtijëi, danterauter nce vizeambolt y l se à for nteressà de politica y dla vita de cumenanza. Ël nes conta nce de si pascion che fova l jì cun la luesa y che la fossa belau garateda de pudëi fé pea pra i juesc olimpics dl 1964 a Dispruch. Trasmiscion de Simon Moroder.
03.09.
Momënc de vita: intervista a Mario Palla
Dales 19:05. Mario Palla Birt é nasciü y chersciü sö a Pala de Fodom y cun 20 agn él jü tl Perú a lauré te na mineora y cina che al é jü en ponsiun âl lauré te deplü mineores tl Perú y ince dl Ecuador. Mario Palla nes cunta de süa vita y de so laur tl Peru y de süa familia. N program de Erika Castlunger.
07.09.
In Memoriam de Veronika Zanoner Piccoljori
Dales 19:05. Veronika Zano­ner Piccoljori nasciuda a Moena tel 1922 é morta a Busan ai 4 de aost 2022. Te si vita lengia l’à dat gregn contribuc a la cultura ladina: n artista e scritora che à scialdi abù n fort leam con si tera. La se à dat jù col depenjer a elech o ega ma ence col scriver. Program de Anna Mazzel.
08.09.
Slink (10) N saut tel mond digitèl
Dales 19:05. Te chesta ultima puntata de slink jon a descorir con Evelyn Bortolotti cheche l é vindedò l valor e l segnificat de la paroles per veder coche chestes les ne pel didèr a entener zeche de più en cont de mondi neves che no cogno­scion. Program de Cinzia Pistoia.

Avisc
Atualmenter
Vijites a la gejia de Sènt’Ugèna
La beliscima gejia de Sènt’ Ugèna sun Ciaslir de Vich é averta al publich enscin ai 7 de setember de lunesc, de jebia e de sabeda da les 16:00 a les 18:00 e de mercol da les 9:30 l é la vijita vidèda.
Atualmënter
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì uni mierculdi nchin ala fin de setëmber na vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun. La raida de mez n di scumëncia dala 09:00 tl Museum a Urtijëi cun na ntroduzion y fina sa Sacun dala 13:00 sa Somont pra la curiera. L vën furnà su cun l citybus. Nfurmazion y iscri­zion: tl Museum Gherdëina a Urtijëi, tel. 0471 797554, info@museum gherdeina.it, www.museumgherdeina.it
Atualmënter
Museum Gherdëina
L Museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchin al vënderdi, dala 10:00-12:30 y dala 14:00-18:00. Sada danmesdì dala 10:00-12:30. Per vijites ora dl orar reguler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it.
Atualmenter
Vijites a la gejies de Fascia
De lunesc da les 17:30 vijita a la gejia di SS. Piere e Paul a Soraga; de mèrtesc da les 10:30 gejia di SS. Felip e Giacum a Ciampedel e da les 16:00 gejia de Sèn Nicolò a Poza. De mercol da les 16:30 gejia de S. Lorenz a Pera. De jebia da les 17:00 Sènt Antone ta Dèlba e de vender da les 17:15 Pieif de Sèn Jan.
08.09
Letura golosouses con la biblioteca
L ultim apuntament de la scontrèdes de letures animèdes per bec dai 3 ai 6 egn endrezà da la biblioteca de Cianacei a l’averta tel parch da les 16:30 a les 17:30, sarà en jebia ai 8 de setember. Prenotazions al 0462 602382 o biblioteca@comune.canazei.tn.it.

Mujiga
02.09.
Queen Tribute Band
Cunzert dal vif dla grupa »The Q Project - Queen Tribute Band« de Gherdëina, ncuei vënderdi dala 21:00 sun Plaza de Chemun te Sëlva.
02.09.
Corni da mont
Ultimo iede: l Trio Ladinia sunerà vel’ pez cun si corni da mont, danter la 16:30 y la 17:30 te Val.
02. – 04.09.
Festa dl iodelné
La festa mët man incö vëndres cun na sëra a Corvara, liada al iodelné y ales liëndes ladines. En sabeda ai 03.09. dales 11:00 él sö La Crusc na Zelebraziun dla Parora y do marëna n curs da iodelné. En domënia pón fá na escurjiun sön Cherz por ciaré le lové dl sorëdl cun les melodies dl grup »Huja«, che tignará spo conzert dales 14:00 cun le grup »LissnArno« y i »Corgn da munt Sasson­gher« pro la Ütia Franz Kostner söl Vallon.
05.09.
I Sons de la Dolomites
En lunesc ai 5 de setember da les 12:00 lo da Malga Cianvere sun Lujia conzert de Vittorio Ghielmi, il Suonar Parlante Orchestra. Se l é catitemp da les 17:30 al Palafiemme de Ciavaleis. En vender ai 9 de setember sun Boce da les 12:00 l é l conzert de HalliGalli Quartet. Se l é catitemp da les 17:30 te teater de Navalge.
07.09.
Cunzert te dlieja a S. Cristina
L Cor Sasslong y l Ladinia Women’s Chorus nvieia a si cunzert, n mierculdi ai 07.09. dala 20:30 te dlieja a Santa Cristina.
08.09.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
La Lia dl Turism nvieia al cunzert dla Mujiga de Urtijëi, n juebia ai 08.09. dala 21:00 sun Plaza San Durich.

Sport
02.09.
Trofeo Ladin de hochey
Insnet, vender ai 2 de setember da les 21:00 tel stadie de la giacia de Dèlba, se sera su l Trofeo Ladin Elite, con l’ultima partida de hockey che veit Fascia contra Cortina.
03.09.
Marcialonga Running
En sabeda ai 3 de setember l é la 20^ Marcialonga Running. I concorenc ponta demez da les 9:30 da piaz de Sotegrava a Moena, travert te piaz a Cia­valeis. Per la mesa mara­tona partenza da les 16:30 da Moena e travert a Masi. Da les 15:00 l é ence la Mini Marcialonga Running per i bec dai 6 ai 12 egn che cor te paisc de Moena.
03.09.
MTB-Trail Hunt »Knödeljagd«
Garejeda y devertimënt sun la roda da mont, n sada ai 03.09 dala 10:00 danmesdì inant. Cun de biei pesć, na festa, n bike test (n dumënia) y l’ola dla fertuna. Plu nfurma­zions tl ufize »active & events« te Sëlva o cherdan su l numer 0471 777901.
04.09.
Campionat talian de Bike Trial
En domenia ai 4 de setember jun Pucia a Poza Rodes a Motor endreza la proa del campionat talian de Bike Trial. La gares taca ite da les 9:30, premiazion da les 16:30.
04.09.
Prejentazions dl Hockey Club Gherdëina
L HCG nvieia a si festa de prejentazion y a n juech per se njenië ca ala sajon che vën, n dumënia domesdì tl stadio Pranives te Sëlva. La festa scumencerà dala 13:30 cun n juech dla U9, dala 16:40 prejentazion dla prima scua­dra, dala 17:00 l juech contra l EV Lindau. Ntan l prim y l segondo tëmp uniràl prejentà la scuadres di jëuni.

Temp Lede

Atualmenter
Escape Room a Dèlba
Via per dut istà l é avert Fora!, la pruma Escape Room de Fascia, te la veia scoles mesè­nes de Dèlba, per endrez de la Coprativa sozièla INOUT col sostegn del Museo Ladin. Info e prenotazions al 336 4246874 o escape@inoutfassa.com.
Atualmenter
Giramuseo per la families
Enscin ai 5 de setember te Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan vigni mèrtesc da les 17:00 vegn endrezà na raida guste­gola per gregn e picoi te la sales del Museo a Sèn Jan, per viver na esperienza neva. Prenotazion de obligh al 0462 760182. Cost 3 euro, debant con Guest Card de Fascia.
Atualmenter
Conties depentes te Museo
Enscin ai 5 de setember te Museo Ladin de Fascia vegn portà dant n laboratorie de ceramica per gregn e picoi dai 11 egn en su, rencurà da »ELEL« per creèr de picola operes d’èrt ispirèdes a la conties tradizionèles ladines. Vigni lunesc da les 16:00 a le 19:00, priesc 20 euro e preno­ta­zion de obligh al 0462 760182.
Atualmenter
L Museo Ladin de Fascia
La sales del Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avertes al publich enscin ai 10 de setem­ber duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:00 a les 19:00. De jebia da les 17:00 l é la vijita vidèda con prenota­zion al 0462 760182, cost 5 euro (entrèda e vijita), debant con Guest Card de Fascia.
Atualmenter
Sezions del Museo: l Malghier
La sezion del Museo de Fascia dedichèda a la produzions dal lat e formai é averta enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. De vender da les 17:00 l é la vijita vidèda a la esposi­zion (per rejons sanitères no se pel veder la pèrt produtiva). Prenotazion al 0462 760182, cost 3 euro, debant con Guest Card de Fascia.
Atualmenter
Sezions del Museo: l Molin de Pezol
La sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia te Strada de Jumela 18 a Pera é averta enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda a les 10:00 a le 12:00 e da le 16:00 a le 19:00. De mercol da les 17:00 l é la vijita vidèda con con prenotazion al numer 0462 760182. Cost 3 euro, debant con Guest Card de Fascia.
Atualmenter
Sezions del Museo: l Segat
La sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia dedi­chèda al bosch e si lurieres te Strada Ruf de Ruacia 7 a Poza (visavì l Hotel Valacia) é averta enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. De sabeda da les 17:00 l é la vijita vidèda debant con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
Atualmenter
Sezions del Museo: La Sia
La sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia te Strèda de Ciamp Trujan 30 a Penìa é averta al publich enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10:00 a le 12:00 e da le 16:00 a le 19:00. De mèrtesc da les 11:00 l é la vijita vidèda con preno­tazion al numer 0462 760182. Cost 3 euro, debant con Guest Card de Fascia.
Atualmenter
Sezions del Museo: l Stònt
La sezion del Museo de Fascia su la postazion de trata al tulac di Standschützen te Strèda de Pent de Sera a Ciam­pedel é averta fin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. De lunesc da les 17:00 vijita vidèda con prenotazion al numer 0462 760182. Cost 3 euro, debant con Guest Card de Fascia.
05.-09.09.
Ena dla escurscions
La Lia dl Turism de Sëlva nvieia ala 12ejima ena dla escurscions ladines tla Dolo­mi­tes. Da n lunesc nchin a n vënderdi uniràl pità jites desferëntes.
05.09.
Tradizion y artejanat
Ultima sëira dala 20:30 sun Plaza Stetteneck a Urtijëi, desmustrazion de ziplé, turné, fé zandli y trohtes.
06.09.
Pastelné sun Pitla Plaza de Sant Antone
La Lia dl Turism nvieia ala berstot dla natura ulache mu­tans y mutons possa pastelné cun i respunsabli dl parch naturel. Dala 14:30 nchin la 18:00 sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi.
06.09.
Yoga cun gosté
Düc i amanc dl yoga é inviá a tó pert a na leziun de chësta pratica adöm cun Alexandra, maestra zertificada IYEN GAR® YOGA. La leziun vëgn tignida ai 06.09. dales 7:45 alaleria pro la Ütia Las Vegas. Dedô ciafa i partezipanc n pice gosté. Prenotaziuns sön la plata internet www.alta badia.org o ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
07.09.
Marcià de prudoc da tlo
Sun Pitla Plaza de Sant Antone uniràl prejentà prudoc da tlo, da buteghieres y arte­jans dla valeda. L marcià ie daviert dala 15:00 nchin la 19:30.
07.09.
Domisdé di mituns: ala descurida dla laurs ladina
Mituns da 4 a 10 agn á la po­sci­bilité da tó pert a n domis­dé di mituns tl Museum Ladin Ursus ladinicus a S. Ciascian. En mercui ai 24 d’agost dales 17:00 podará i mituns vijité le museum y dedô tó pert a deplü ativités manuales y creatives. Por tó pert, él da se scrí ite ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
07. y 08.09.
Nos Ladins
En mercui ai 07.09 dales 20:00 án la poscibilité da conësce plü davijin l’ativité di stöda­füch cun Paul – vizecomandant di Stüdafüch da La Val. En jöbia ai 08.09. dales 9:30 pón passé n de cun Marisa, che mostrará sciöche al vëgn mut les vaces y sciöche al vëgn fat smalz cun lat frësch. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön la plata internet www.altabadia.org
09.09.
Vins alaleria
En vëndres ai 9 de setëmber dales 14:30 ales 16:30 él tla curt dl Ciastel Colz a La Ila na degustaziun de vins biolo­gics dl Südtirol. Prenota­ziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön www.altabadia.org
09/10/11.09.
Gran Festa da d’istà
Dai 9 ai 11 de setember a Cia­nacei vegn endrezà la Gran Festa da d’istà. En vender ai 9 da les 20:30 musega con i »Oberkrainer Allstars«, sabe­da ai 10 con i »Innkreis Buam«. En domenia ai 11 da les 15:00 defilèda di gropes de folclor e museghes fora per la strèdes de Cianacei, da sera musega con »Die Goldrieder«.
11-18.09.
Saores d’uton
Dai 11 ai 18 de setember la sociazion de restoranc »Ristora Moena« met a jir la tradizionèla rassegna enogastronomica con la proponetes gourmet de la sajon che taca chest meis.

Referac
21.09.
A Cianacei Campo Base
En mercol ai 21 de setember te chino Marmolèda de Cia­nacei da les 21:00 scon­trèda con Michil Costa per rejonèr de »Futurism«.
05.09.
A Poza scontrèdes coi autores
En lunesc ai 5 de setember les 21:00 te piaz de Comun a Poza per la rassegna »Te piaz d’istà« de Virna Pierobon l é la prejentazion del liber »Fa­scegn. Retrac de jent da zacan« con Nicoletta Riz e l’Union di Ladins de Fascia. Se l é catitemp te sala de Consei de Comun de Sèn Jan.
05.09.
Corvara: »Na munt de emoziuns« cun Simon Gietl
En lönesc ai 5 de setëmber dales 21:15 él tl salf dles mani­festaziuns da Corvara na serada dla linia »Na munt de emoziuns«, cun l’alpinist de Süd­tirol Simon Gietl, che cuntará ci che al ó dí ester pere y tl medem momënt arpizé i parëis plü rî dl monn.

Sozial
Uni merdi
Marënda per i »over 60«
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Seniores). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).

Mostres y Ert
Atualmenter
»Enrosadira« te Museo Ladin
Te la sala Heilmann del Museo Ladin de Fascia se pel veder la mostra »Enrosadira« con la operes de Bepin Soraperra. L’entrèda é debant e la espo­sizion resta fora enscin ai 11 de otober. Dapò la vegnarà tramudèda te la senta del Liceo Artistich de la Scola Ladina de Fascia.
Atualmënter
Mostra tla Galaria Doris Ghetta
Mostra culetiva »Erosive Forces Shape (Inner) Land­scape« cun lëures de Francesco Bertelé, Milena Bonilla, Arturo Hernández Alcázar, Arnold Holzknecht, Alexandra Kadzevich, Vibeke Mascini y Finbar Ward. Nchin ai 25.09., da merdi nchin de vën­zderdi dala 15:00-18:00 o cherdan su l numer 366 1500243.
Atualmënter
Bienela Gherdëina
Ai lëures metui ora tla sala Trenker tla cësa di cungresc y tl ex hotel Ladinia pòssen jì a ti cialé uni di, ora che de lunesc, dala 10:00-12:00 y 15:00-19:00 (ntreda sala Tren­ker 5€, sot a 14 ani debant). Tl Ciastel de Gherdëina pòssen ite, ora che de lunesc, for dala 10:00-12:30 y dala 14:00-16:30. L vën nce pità vijites menedes ala mostres y nce ala jita artistica sal lech da Lagustel, che n possa apusté danora sot al 338 9224921.
Atualmënter
»Danter se paré y azeté« de Josef Kostner
Te sies sales dla Hofburg a Persenon, iel da udëi var per var l svilup artistich de Josef Kostner de Urtijëi (1933–2017). La mostra ie davierta nchin ai 06.11. uni di dala 10:00-18:30 (da utober inant nchin la 17:00).
Atualmënter
»Amor, mort y malan. Teater tl Tirol«
L Museum de Ciastel Tirol sëura Maran y l scultëur Wilhelm Senoner de Urtijëi nvieia ala mostra »Amor, mort y malan. Teater tl Tirol« tl »Rittersaal«. La mostra sarà da udëi nchin ai 20.11.
Atualmenter
Mostra de Franz, Hilde e Walter Rizzi
Te la veia senta storica del Consorzie Eletrich de Poza te Vidor la sociazion culturala I Fiorimes met fora fin ai 11 de setember la esposizion di chèdres de Francesco Ferdi­nando Rizzi e si fies: da jebia a domenia da les 15:00 a les 18:00. Entrèda debant.
01-04.09.
Mostra Unika
Nchin ai 04.09. davierta for dala 10:00 nchin la 19:00. N vënderdi ai 02.09. sëira longia cun mujiga latino-americana.
02.09.
Mostra »Levé y jì dojù dl surëdl«
Premiazion dala 17:00 sun Plaza Nives te Sëlva dla mostra dla vint fotografies plu beles mandedes ite pra l cuncors metù a jì da Dolomites Val Gardena.

Cursc
09.09.
Curs de bal
La Grupa da Bal Populer de Santa Cristina y Sëlva ve nvieia al curs de fox, bolzer y polca, cun la scola de bal de Gaetano y Anny. L curs scumencerà ai 09.09 y jirà inant, for a Santa Cristina, nchin ai 14.10. Plu nfurma­zions cherdan su l numer 333 9387650.

Galaria retrac