Manifestazions atuales speziales

Data

14 de jugn 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 14 de jugn 2024
Dolomites Bike Day
En sabeda ai 22 de jügn vëgnel resservé les strades di jus de Ciaulunch, Falzares y Valparola ai ziclisć, en ocajiun dla setima ediziun dl »Dolomites Bike Day«
I jus de Ciaulunch, Falzares y Valparola sará le nojel dl »Dolomites Bike Day«, che gnará metü a jí en sabeda ai 22 de jügn. En chësc de vëgn les strades di trëi jus y i coliamënc anter i paisc de San Ciascian, La Ila, Corvara, Reba y La Pli de Fodom stlüc al trafich motorisé y resservá ai ziclisć, che pó se gode n de sön la roda en segurté. La roda é indöt 51 km lungia, cun n deslivel de 1.370 m y an pó pié ia da ci paisc che an ó, y ince cun ci sort de roda che an á plü ion. Les strades sön le percurs gnará stlütes por i auti y i motors dales 8:30 ales 14:30. Al vëgn aconsié da fá la roda tl vers cuntra l’ora – chël ó dí da Corvara devers de Reba. Düc chi che vá ion cun la roda é dër bel inviá da tó pert a chësta manifestaziun, a chëra che an n’á nia bria da se scrí ite y che ne dess nia ester na gara. Deplü informaziuns ciafon sön la plata internet: www.dolomitesbikeday.it

La Ila: Swim camp – isté 2024
La Uniun Sport La Ila mët a jí d’isté edemes de cursc da nodé por mitans y mituns dla scolina y dla scora elementara
I cursc vëgn tignis tla nodadoia comunala da La Ila, cun le maester Riccardo Broglio. Ai s’oj ai mëndri dla scolina (prinzipianc y progredis – anades 2020, 2019 y 2018) y a mitans y mituns dla elementara (livel mesan y progredis). La pröma edema é dai 15 ai 19 de messé, la secunda dai 29 de messé ai 2 d’agost (an pó ince se scrí ite a intrames les edemes). Al vëgn fat grups aladô dl’eté y dl livel y les leziuns döra 45 menüc. I cursc vëgn dagnora tignis danmisdé. Le cost é de 80,00€. Les iscriziuns é da fá ma online sön www.uslaila.it. I posć é limitá. Informaziuns ala mail fitness@uslaila.it

Cuncors per l simposium »Sëra«
La Lia Mostra d’Ert–Circolo, n cunlaurazion cun la lia EPL–Ert por i Ladins, mët a jì chësc proiet de mostra tl Istitut Ladin Micurá de Rü a San Martin de Tor
Cun l titul »Sëra« ti vëniel dat mpurtanza ala tematica dla sëira. La sëira, l mumënt dl di, te chël che l surëdl va bel plan do ju y ti dà nscila al mond na lum nteressanta, che desmostra na magia particulera.
Per fé pea iel da scrì ora l formuler, che ie da abiné sun la plata www.circolo.org, nchin ai 30.06.2024. La selezion di:la artisć:tes crisc:sses ora unirà fata al savëi doi enes do.
I artisć che puderà fé pea à la puscibltà de mëter ora si opres tla sala dla mostres dla sënta dl Istitut Ladin Micurá de Rü a San Martin de Tor.
Dai 31.08.24 nchin ai 06.09.24 saràl pona l simposium y pona la naugurazion dla mostra ai 7 de setëmber. La jirà inant nchin ai 15 de setëmber. L Circolo y l’EPL se ncunforta sun la candidatures. Fé pea ie debant.

La mostra »Äres« vá te Gherdëna
Daurida dla mostra coletiva dl’EPL–Ert por i Ladins en colaboraziun cun la Lia mostra d’Ert incö vëndres ai 14 de jügn dales 18:00 tl Circolo a Urtijëi
»Äres« é le contribut che l’EPL dá por chësta colaboraziun de dialogh danter l’ativité artistica badiota y gherdëna. »Äres« é piada ia l’ann passé d’isté a La Val por se svilupé inant y jí foradecá. La parora »Äres« é metüda adöm da ‘ëres« y ‘ares«. La mostra tl Circolo döra cina ai 7 de messé 2024. Ala fin de agost 2024 ti tocarara ala Lia mostra d’Ert da jí a San Martin de Tor por na edema de dialogh, colaboraziun y laur. I resultac de chësc simpose gnará metüs fora dai 8 de setëmber ai 15 de setëmber tla mostra coletiva tl Istitut Ladin cun le titul »Sëra« che acorda cun la parora »Äres«.