Vorentie par el Cai

Data

30 de mei 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Sabeda ai 3 de śugno se pó dià ‘na man a ra sezion de Anpezo de el Club alpin talian, par netà e comedà alcuante de chi troes che ‘l é in śiro par ra val
In duto ‘l é 420 chilometre, da podé caminà par i bosche e su ra montes. Ogni an el Cai el ciama i vorentie, par doa śornades, de ousciuda e d’outon, el prin sabeda de śugno e el prin de otobre, par lourà dute aduna. Se se ciata dares 8, inze ‘l piazal de ra stazion, e dapò sevien partide in scuadres, da moe agnó che ocore, aduna co i guardies de ra Regoles e el Parco d’Anpezo. Fenì el laoro, se se ciata par un bon disnà, dute aduna. Dapò ‘l é anche da se pensà de el laoro che fesc supośò setanta vorentie, che i à tolesc un troi, i ‘l à fato fiol de anima: ogni an de ousciuda i và a ‘l vede, a caminà, da netà fora un sasato, un ramo, ‘na dascia, un schianto, se ‘l é laore da poco, che và adora a fei una parsona da sola. Se ocore algo depì, se ciama chi outre vorentie de el Cai, o sedenò i lourantes de ra Regoles. Coscita ‘l é un vantaśo par dute, par ra śente de ‘l paes, ma anche par i foreste che và a spaso.

De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o sun l e-paper a paiament www.lausc.it/e-paper