La sodesfazion de Elena Testor

Data

22 de jené 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La Procuradora e Senatora de Fascia porta dant n bilanz de l’atività del 2019 e i obietives per l 2020. 
L’é temp de bilanz per Elena Testor, Procuradora del Comun general de Fascia che de mé la sturtarà sù sie prum mandat e dal meis de mèrz del 2018 ence Senatora de la Republica con Forza Italia.

Al scomenz del 2020 la maor raprejentanta istituzionèla de Fascia à volù portèr dant con n comunicat n bilanz de l’atività del 2019 e di obietives per l 2020.

»L’é stat n trat de temp con tropa sodesfazions e, tel medemo temp, sfadious - la despiega – per mie dopie empegn te Fascia e nazionèl. L lurier, de gra ence a chesta encèries a più livìe, l’é stat percacent enceben che l’é mudà l goern e i comedamenc entravegnui aldò. La domanes de la popolazion, però, les é states semper prejentes, coscita desche l’obietif de mudèr la proponetes del goern che podea ge fèr dan a la picola aziendes, tant sparpagnèdes te val. 

É portà dant tel Senat la costion di refuges, che no i va conscidré desche hotìe te zità, e l’é stat fat ence l pont se la situazion en cont de la museghes, con l reconosciment de la pèrt culturèla e l stanziament a sie favor de 1 milion de euro tel bilanz del Stat. En cont del volontariat, l’é stat recognosciù la funzion emportanta di studafech con n emendament che ge dèsc l met de lurèr con manco burocrazìa. Enveze, per l terz setor, soraldut la picola aziendes, se à portà a cèsa n mudament emportant per l rebas en fatura per l’eco-bonus che dajea problemes de liquidità«. 

La Procuradora, sotrissan l contat diret con l goern provinzièl, la vel fenir sù i projec de val per chi che l’à lurà te chisc cinch egn: se trata de intervenc emportanc, a scomenzèr da la aproazion del pian per la mobilitàper la Val de Fascia, metù en esser da l’aministrazion da dant, ma che zenza l’aproazion de la jonta provinzièla l fossa restà demò su la chèrta.

De più su La Usc stampèda de vender ai 17 de jené 2020.