“Pèsca Tofènia, torta e liènia, vin e stopin a mi e a mi vejin!”

Data

05 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La Vea de Pèsca Tofènia l bistiam se parlèa de coche l’era stat tratà via per l’an e per chest ge volea l lascèr en pèsc. No se podea pa jir assolutamenter a l scutèr, chi che se aessa fidà l fossa mort o l fossa stat tramudà te n ciuch de lèrsc!

En chela dì l patron de cèsa tolea na fana piena de brozes, olache l petèa soravìa incensc, vèlch bozola e dascia de jeneiver e vèlch foa de olif, e con na copa de èga sènta e na picola dascia, l peèa via e l benedìa e l sciumentèa duta la cèsa, l tobià e la stala. A la fin l’om l scrivea sul remenat di ujes i monogrames di Trei Rees, K (Kaspar) + M (Melchior) + B (Balthasar) e la data de chel an. Endèna che l patron e i bec fajea chest lurier la patrona enjignèa la gran cena. 

Amò anchecondì l’é i bec o la bezes che se regola sù da Trei Rees e i va fora per la cèses a portèr la Bona Noela e l ciant de la Steila; n’outa i ciapèa vèlch moneida o pomaranc, anché ofertes che vegn dat en benefizenza.