La vaces é vegnudes da mont

Data

24 de setember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
A Soraga e a Moena l é stat endrezà la desmonteèdes del bestiam dai pèscoi de Fuciada e Sèn Pelegrin.

La pruma neif del uton ge à fat da cornisc a la desmonteèdes del bestiam a Soraga e a Moena ai 17 e ai 18 de setember. La vaces che é pontèdes demez da Fuciada e da Sèn Pelegrin sarà states belebon contentes de se n arloèr a cèsa vedù l tempram più freit e la neif vegnuda ju bassa.

En sabeda a Soraga l Comitat manifestazions, vidà da la presidenta Loretta Pederiva, ensema a l’aministrazion de Comun, l grop di Alpins, l grop Folk e n bel numer de volontadives à endrezà n moment de gran festa. 

Gran festa ence a Moena per l Festival del Puzzone che se à dejout sun trei dis con cerces e trekking. En domenia te piaz de Sotegrava l é ruà l cèr con la 4 formes de formai Puzzone DOP de la mèlghes olache l vegn fat e dapò l é stat la defilèda averta da la Musega da Moena che à portà jent, gropes e autoritèdes fora per dut l paisc.

Podede lejer de più e veder ence de bie retrac su La Usc stampèda de vender ai 23 de setember.  (Monica Cigolla)