Ejames de ladin

Data

26 de setember 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L CGF met a jir na seconda sescion de november e dezember. Per tor pèrt l é da se scriver ite dant dai 16 de otober.


L Comun General de Fascia sporc ades vigni an doi ocajions per fèr l ejam de zertament de la cognoscenza del lengaz e de la cultura ladina. 

I ejames é spartii te 4 livie, A2 demò a ousc e  B1, B2 e C1 ence scric che dèsc derit de prezedenza te la desvaliva categories de lurier. Duc chi che à 17 egn compii i pel tor pèrt tel livel che i vel cerner, colun che sie l titol de studie che i à.

La domanes pel vegnir manèdes ite dut l an, per tor pèrt a chesta sescion che sarà ti meisc de november e dezember ge vel che la rue ite dant da les 12 de en lunesc ai 16 de otober del 2023.

La domana pel vegnir consegnèda a man al ofize di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun General de Fascia, manèda per posta racomanèda con avis de rezepis (vèl la data del stempel de la posta) al medemo ofize (Strada di Pré de gejia 2 a Sèn Jan) o amò per posta eletronica zertifichèda: pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it 

Te la domana cogn vegnir jontà la fotocopia de n document de identità e l rezepis de paament de la couta per l’enscinuazion (€ 10,00 per l ejam A2, € 30,00 per i etres livie), da paèr col sistem Pago PA. La domanes manèdes ite do dal termin arà valuta per la sescion del an che vegn. 

De autra informazions e i formulères é sul sit www.comungeneraldefascia.tn.it te la sezion dedichèda ai ejames de zertament.

I dis e i oraries di ejames vegnarà publiché per la fin del meis de otober sul sit del Comun General de Fascia, sul albo telematich, sui sic e sui albi di Comuns de Fascia. La publicazion vegn conscidrèda desche convocazion di candidac. Info dai Servijes Linguistics del CGF, mail cultura@cgf.tn.it, tel 0462.764500-4.  (LG)

Galaria retrac