Damian Piazza vënc te Sëlva

Data

11 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Drët garatà ie nce chëst ann l cuncors de scultures tla nëif, na manifestazion metuda a jì bele da truep ani incà cun suzes dala Lia per l Turism de Sëlva. Danz che chëst ann ne n’iel nia unì fat na premiazion n prejënza. (dl)

L articul ntier ie da liejer tla edizion stampeda di 15 de jené.

FOTO: I scultëures ntan l lëur. L titul dla 24ejima edizion dl cuncors de scultures tla nëif te Sëlva fova "La Ferata de Gherdëina".