Mudazions per l trafich sun Ch’l Piz a Urtijëi

Data

16 de auril 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N cëla de fé furné i auti mé de un n viers, almanco te na pert dla streda Cuca
L problem per l trafich tla streda Cuca a Urtijëi ie urmei bele na vedla storia. Dantaldut tla pert bassa ie dut bele scialdi frabicà pro, la stredes ie strëntes, l trafich vën for majer y nce i auti vën for majeri, nsci che l ie suvënz rie se despassé via.
Chiche cunësc l raion de Ch’l Piz a Urtijëi sà che l ne n’ie nia saurì a ti vester a chësta situazion y bele plu iedesc àn purvà a crì na soluzion, ma zënza suzes, nsci che n à lascià dut coche l fova.
Śën se à n dat dl am per fé na mudazion, na pitla mudazion che n spera porte mpue de sauridanza.
Do avëi nce rujenà cun plu persones nteressedes, à l Chemun de Urtijëi cun l assessëur per la mubiltà Stefan Kasslatter, metù n droa na regulamentazion nueva, che vën a valëi da śën inant. 

UK

L articul ntier tla edizion de La Usc di Ladins de ncuei vënderdi ai 16 de merz.