Danter »lockdown memories«, Rudi y Felix y n pez nuef

Data

10 de jugn 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tla gran sala dla Cësa di Cungresc a Urtijëi se à nstadì ancuntà n valgun cumëmbri y cumëmbres dla Lia dl Teater dl luech per la senteda generela.

De duta l'atività, digitela, dl 2020 y di programs per chëst ann saràl da liejer tla edizion de duman vënderdi ai 11 de juni de La Usc di Ladins.

Bruno Maruca