De reviers ala ravises

Data

30 de mei 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La lia Unika à metù a jì na mostra a Sëuc. Zentrel: l liam cun la natura
N vënderdi sëira ai 12 de mei iel stat la giaurida dla mostra »Back to the roots« dla lia Unika tla cësa dl parch naturel a Sëuc. La mostra ie davierta nchin ai 23 de juni y l ie unì metù ora 17 lëures de 17 artisć y artistes de ciamps desfrënc: fotografies, lëures turnei, scultures y pitures. Ntan la giaurida à de plu autoriteies tëut la parola, danter l auter l'ambolta de Ciastel Cristina Pallanch y l presidënt dla Lia dl Turism de Sëuc Michael Steiner. La sëira ie unida abelida da mujiga dal vif dla grupa »SaitenWind«.

Sofia Kostner

L articul tla edizion atuela de La Usc di Ladins.