La streda da Bula su sun Mont de Sëuc ie śareda, ma...

Data

20 de november 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Doi seniëures ie ruvei sun chësta streda ajache i ti ie jic do ala ndicazions dl navigatëur 
I Destudafuech de Runcadic ie unii cherdei ajache l auto ie restà fërm, davia che l ie tan da sbriscé sun chëla streda. Na streda, da coche dà da lecurdé mo n iede i Destudafuech de Runcadic, che ie pu śareda defin al trafich.

Bruno Maruca