Do la nëi: bel tëmp y frëit

Data

29 de november 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Al é gnü invern, por la nëi tomada y les temperatöres basses ince ia por le de
Do la nëi da dantier y inier feter te vigni paisc dla Ladinia, vá le tëmp inant cun serenité y temperatöres basses. En jöbia podessel ester n de zënza tröp sorëdl, i dis do indere arunse indô dis da d’invern.
Por la findledema che vëgn y la vacanza da Sant Ambroje sará gran pert di implanc portamunt y dles pistes tles Dolomites en funziun. Ince val’ sciori él bele sté da odëi, dantadöt söi marciá da Nadé a Bornech, Porsenú, Balsan y Maran.