Manifestazions atuales

Data

25 de agost 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 25 de agost 2023
Mujiga
Uni mierculdi
Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
La Mujiga de Santa Cristina sunerà uni mierculdi dala 20:30 tl Zënter Iman de S. Cristina. Duc ie nviei de cuer.
Uni vënderdi
»Trio Ladinia« sona te Val
L trio de corni da mont sunerà te Val uni vënderdi, dai 30 de juni inant, for dala 16:30.
20.08.
Conzert Aurea Aetas a Moena
En sabeda ai 26 de aost da les 21:00 te gejia de Sèn Vile a Moena l Ensemble baroch »Aurea Aetas« porta dant l conzert »Telemann a Parigi« con museghes de Telemann, Blavet e Guignon, per endrez de Rosabianca Guglielmi col sostegn de Comun de Moena, APT de Fascia e del Trentin e Moena Alpine Pearls.
25.08.
Corvara: conzert cun le »Trio Halma«
Incö vëndres ai 25 d’agost dales 21:15, sön paiun da Corvara. Le »Trio Halma« é formé da Hannes Tschur­tschenthaler, Alessandra Garavello y Magdalena Hin­tner. Le grup portará dant operes de de gran componisć, adatades da ëi instësc. Sce al foss bur’ tëmp, é le conzert te salf dles manifestaziuns.
25.08
»Magnificat« a Moena, Laion e Selva
L Ensemble Canticum Novum de Moena festeja 30 egn col conzert de musega sacrala »Magnificat« adum coi Cores de gejia de Laion e Roncadic e na orchesta de sonadores da Gherdena. Insnet 25 de aost da les 21:00 te la gejia de Moena; domani 26 da les 20:00 te la jejia de Laion e en domenia ai 3 de setember da les 18:00 te la gejia de Selva.
25.08.
Cunzert »Magnificat«
L cor Canticum Novum de Moena, deberieda cun i cores de dlieja de Laion y Runcadic, mët a jì l cunzert »Magnificat«, che unirà prejentà n vënderdi ai 25 de agost dala 21:00 tla dlieja de Moena, n sada ai 26 de agost dala 20:00 tla dlieja de Laion y n dumënia ai 3 de setëmber dala 18:00 dla dlieja de Sëlva.
26.08.
Ladinia Vibe Festival a Al Plan
Chësta sabeda ai 26.08. dales 12:30 inant, sön paiun d’Al Plan. Al sona y cianta dales 12:30 i »Mosaic Singers & Players«, dales 13:30 Hubert Dorigatti y Laura Willeit, dales 15:00 open stage, dales 17:30 Hubert y Lucia, dales 19:00 Ethnic Techniques, dales 20:30 »The Cosmic Flux«, dales 22:15 Alexander dal Plan.
27.08.
Cianté y soné sön munt
La seria de conzerc sö alalt tla munt vá inant en domënia ai 27 d’agost dales 13:30 ales 15:00 pro la Ütia da Rit a La Val, cun le trio »Cors da munt Sassongher«.
27.08.
La Ila: conzert sacral
En domënia ai 27 d’agost dales 21:15, te dlijia da La Ila. Al é da aldí l’ensemble vocal »Calycanthus Concen­tus« sot la direziun de Raffaella Benori, adöm cun le cor »MusiCol« mené da Mattia Troi. Ai portará dant melodies classiches y implü él Eleonora Troi che sona sön l’orghe.
30.08.
Cunzert da sëira dla Mujiga de Santa Cristina
La Mujiga de Santa Cristina nvieia a chësc cunzert n la sëira dl 30 de agost dala 21:00, tl Zënter Iman a Santa Cristina.
31.08.
Cunzert dla Mujiga de Kaltern
Sun Plaza de Chëmun de Sëlva puderan scuté su n cunzert dla Mujiga de Kaltern , n juebia ai 31 de agost dala 21:00.
31.08. – 03.09.
Soundwave Project
Al 31 d’agost y ai 2 y 3 de setëm­­ber vëgnel tigní dales 20:30 i conzerc dl proiet »Sound­­wave«, tla Ciasa dla Cultura a La Ila. Musizisć dl post se ispirëia ai gragn con­zerc che á fat la storia dla musiga y portará dant cianties pop, rock y d’atres sorts, cun na show de löms y video. Prenotaziuns online.
01.09.
Cunzert dla Mujiga de St. Ulrich im Schwarzwald
La mujiga de St. Ulrich im Schwarzwald sunerà a Urtijëi sun Plaza de San Durich ai 1. de setëmber dala 21:00. Sce l ëssa da vester bur’ tëmp, uniràl fat tla Cësa di Cungresc.
01.09.
L’èlba de la Dolomites
En vender prum de setember prum apuntament de I sons de la Dolomites te Fascia, da les 6:30 da doman sun Col Margherita musega classica per violoncel con Mario Bru­nello e Polish Cello Quartet. Se fossa catif temp da les 17:30 te Navalge, debant fin canche l é post.
01. – 03.09.
Festa dl iodelné
Al 01.09. dales 21:15 tl Mu­seum Ladin a San Ciascian: Simon cunta dles liëndes de Fanes, acompagné dal iodelné dl grup »Huja«. Ai 02.09. dales 11:00 él te dlijia da La Crusc na zelebraziun dla Parora cun le medemo grup; dales 14:30 curs da iodelné pro la Ütia da La Crusc. Ai 03.09. escur­jiun sön Cherz cun le florí dl sorëdl y dales 14:00 él da aldí i »Huja« cun i corgn da munt »Sassongher« pro la ütia Franz Kostner. Prenotaziuns ti ofizi turistics o online.

Avisc

Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00, de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmënter
Picolin: portina por assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta dui iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Al vëgn chiló tut sö dötes les domandes por ci che reverda le guern dles porsones.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referi­mënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
21. y 22.10.
Jita de chi dl 1983 dla Val Badia
Düc i nasciüs dl 1983 dla Val Badia é inviá ala jita por i 40 agn, che vëgn fata ai 21 y 22 d’otober a Tramin. Al ne gnará nia mené fora invic. Chi che é interessá da gní para, dess ti scrí n sms/WhatsApp a Elisa, al nr. 338 1235241.
28.08.
Luca Mercalli a Poza
En lunesc ai 28 de aost da les 21:00 te piaz del Comun de Sèn Jan o te sala del Consei, la giornalista Virna Pierobon sera su sia rassegna »Te piaz d’istà« con la scontrèda su la situazion del clima e de evenc estremes con Luca Mercalli, president de la Sozietà meteo­ro­logica talièna.
29.08.
La Resa Biencia e Jägerstätter 80 egn do
La rassegna »Ispirazions d’istà« se sera su en mèrtesc ai 29 de aost da les 21:00 te sala del Consei de Comun de Sèn Jan con la scontrèda olache rejo­narà Paolo Ghezzi e Fran­cesco Comina, doi giornalisć e autores de scric su la perso­nes che del 1943 à paà con la vita l’oposizion al nazism.
29.08.
Moena Incontri con Vidotto
En mèrtesc ai 29 de aost da les 17:00 te la »Piazzetta Perle Alpine« te Sotegrava (o te la sala Rovisi se fossa catif temp), te l’ultima scontrèda coi autores de Moena se pel scutèr Francesco Vidotto che rejona de sie liber »A ciascuno il proprio Dio«.
01.09.
Di de proa cun l Club Nudé
L Club Nudé de Gherdëina mët a jì n di de proa debant per mutons (nasciui ti ani 2014 - 2018) y mutans (nasciu­des ti ani 2015 - 2018) che ulëssa zapé ite tl club: n vën­derdi ai 1. de setëmber dala 15:00 tla nudadoia Mar Dolomit via n Sureghes.

Televijion

29.08.
Eie e spieie: Turism inclusif
Dales 20:50 ca. Sul mercià turi­stich de noscia valèdes vegn proferì na gran lingia de servijes e opzions con ativitèdes de duta la sorts ma nosc turism el pa avert a duc? Te chesta puntata de Eie e Spieie jon a vardèr vindedò la coltrines del turism per cognoscer più avisa l segnificat de »turism inclusif«. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
30.08.
Tassìe: sons e ritmes sorafora vigni lim
Dales 20:50 ca. La musega l è na estension de la cultura e te noscia valèdes la se fèsc lèrga per meter en lum neva formes de identità ladina. Te chesta puntata de Tassìe jon a descuerjer i sons e l pensier di joegn museganc de nosc raion che, tras i ritmes de sia musega, i ne porta sorafora vigni lim. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
31.08.
Deboriada: L liam dla persona cun i ciavei
Dales 20:50 ca. Scebën che la persona à scumencià do la rata tert a zidlé l ciaval, ntëur al 5.000 dan Gejù Crist, à puec tieres abù tan na gran nfluenza sun l’evoluzion dla perosna coche l ciaval. La nterazion cun l homo sapiens vëijen tres l passé de centeneies dantaldut tl lëur da paur y tl jì a bastin. Ma l ciaval ie dan­taldut nce n bon cumpani per chiche ti sta daujin y n tier res de na gran sensibltà. Program y cunzet: Ivan Seno­ner, tai: Georg Penn, a cura de Leo Senoner.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons daverc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
25.08.
Ludwig Hofer, passa 50 ani sa Pieralongia
Dales 19:05. Ludwig Hofer dala Crëusc à si samont sa Pieralongia, chël crëp sota la Pitla Fermeda che se ërsc 62 metri ora de fonz. Iló iel nce si medel y si stala cun vaces, vadiei, musciac y gialines. Ël conta d’uni sort de curiëu­siteies ntëur ala vita samont y tl parch naturel. Trasmiscion de Alex Runggaldier.
26.08.
Momënc de vita – intervista a Isabella Marchione
Dales 19:05. Isabella Marchio­ne é da Salejei de Sot, ara insëgna ladin y todësch tla scora elementara y tla scora mesana da La Pli de Fodom. Isabella nes cunta de süa pa­sciun por le lingaz ladin, de so laur y de ci che ti plej parti­colarmënter de Fodom. N program de Erika Castlun­ger.
27.08.
Anda Babi Pitschieder da Nudrëi à cumplì 95 ani
Dales 19:05. Cater ie i libri che anda Babi da Nudrëi à scrit te si vita: »Sa Bula zacan«, »Mi lecurdanzes«, »Na vita duta en rima« y »Tëmp de pesc, temp de viera«. Chëst ann àla cumplì la bela età de 95 ani. Na ucajion per s’la ciaculé cun anda Babi–che ie dut ntëur mo sana y nton–de si libri ma nce dl’autra atività leterera, y n generel de si vita. Na trasmiscion de David Lardschneider.
28.08.
UNIKA 2023
Dales 19:05. Bel da 29 ani incà se mostra i cumëmbri dl’Unika te si esposizion prin­zipela dl ann al gran pu­blich pasciunà de ert y scultura. Coche dal scumenciamënt incà for tl period dl tert instà, chëst’ann dai 31 de agost ai 3 de setëmber. Bën 35 danter scultëures, depenjadëures, fotografs y turnadëures mët ora si lëures tl zënter dal tennis de Runcadic. Cunsciderazions cun i presidënc da śën y da dant dl’Unika, Matthias Kostner y Roland Perathoner y cun l sëurastant dla lia dl artejanat artistich de Gher­dëina, Filip Piccolruaz. Pro­gram de Leo Senoner.
30.08.
Pacha Mama–Ega
Dales 19:05. L’ega l’é n ele­ment fondamental de la vita: nosc corp e l mond enstess é fat de gran pèrt de ega. L’é n Ben Comun ma no assà stravardà, l’é l’or brun, la gauja de veres te vèlch Paisc che vegn ence entassèeda con tossech. L mercià de l’ega l’é n descors economich, politich e sozial ajache no duc à l mede­mo azes a l’ega e valch’outa la vegn durèda massa ence te nosc raion. Program de Anna Mazzel e Stefen Dell’Antonio.
31.08.
Ert y manualité, l’artejanat de nüsc raiuns: Le feur
Dales 19:05. Dandaia fajô i tlomperi dantadöt ogec dla vita da vigni de. Incö é i metai materiai che consënt la fabri­caziun de strotöres complesses y inovatives. N program de Sara Frenner.

Mostres y Ert

Atualmënter
Mostra Idea Unika
Ntan chësc instà vëniel metù ora per l cuinto iede la mostra Idea Unika tl zënter de Urtijëi, sun Pana y tl raion da jì a pe de Sëlva, ulache artisć:tes dl luech prejenterà si lëures nchin a mez setëmber.
Atualmënter
Mostra: Nexus Paradise
La mostra NEXUS PARA­DISE, na mostra persunela dl artist da Laion Peter Seno­ner, ie da udëi tl Tublà da Nives te Sëlva, uni di ora che l lunesc dala 16:00 ala 19:00; merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20:00 ala 22:00.
Atualmenter
Mostra Jeghes, Jech e Maravees te Museo Ladin
Fin ai 11 de setember te sala Heilmann del Museo Ladin de Fascia se pel veder la mo­stra ‘Jeghes, Jech e Maravees’ de la Majon di Fascegn, duc i dis fora che la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00.
Atualmenter
Migranc da la Dolomites en mostra a Poza
Per dut l meis de aost te Ciasa de Noscia Jent a Poza se pel veder la mostra de la storica fodoma Luciana Palla su la migrazions da la Dolomites del ‘900. La sarà averta fin ai 31 duc i dis da les 17:00 a les 19:00 e da les 21:00 a les 22:00.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avert fin ai 10 de setember da la domenia al vender da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. L é sera de sabeda e de mèrtesc da les 17:00 se pel se empre­valer de la vijita vidèda. Info sul sit www.istladin.net, prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Sezions Museo Ladin de Fascia
La sezions sul teritorie é aver­tes da la domenia al vender e serèdes de sabeda. La Sia a Penia e l Molin a Pera da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. L Stont a Ciampedel, l Malghier a Pera e l Segat a Poza demò domesdì da les 16:00 a les 19:00. Ogne setemèna l é na vijita vidèda. Info su www.istladin.net e prenotazion al 0462 760182.
25.08
Mostra Aureon a Vich: ultim dì
Amò anché. vender ai 25 de aost, te la scola populèra de Vich se pel veder la mostra scientifica endrezèda dai studenc di Licees de Fascia con la Coprativa Inout. La é averta da les 15:30 a les 18:30 e da les 20:00 a les 22:00. Info e prenotazions: www.inoutfassa.com/mostra-scienti fica.
26.08.
Mostra dl cuncors fotografich »Luesc sucrëc te Gherdëina«
Vint fotografies ora dl cuncors fotografich »Luesc sucrëc te Gherdëina«, che n à pudù mandé ite ntan i mënsc de chëst ann, unirà metudes ora te na mostra sun Plaza Nives y tla streda Mëisules te Sëlva. La espusizion jirà inant nchin ai 2 de setëmber.
30.08.
Unika - Fiera dl ert
Tl Zënter dal Tennis de Runcadic/Urtijëi uniràl inò a s’l dé na mostra tradiziunela dl’Unika. La giaurida ie ai 30 de agost dala 17:30. Cher­tes de ntreda direta­mënter pra la mostra o tla Lia dl Turism de Urtijëi, priesc (sëura i 18 ani): 10,00 euro. La mostra sarà da udëi nchin ai 3 de setëmber.
03.09.
Mostra de fonc a Urtijëi
I Carabinieres de Gherdëina mët a jì na mostra de fonc cun l micologh Claudio Rossi, sun Plaza Stetteneck a Urtijëi. La manifestazion ie ai 3 de setëmber dala 09:30 inant.

Segres y Festes

26.08.
40 ani Grupa Bal Populer de Sëlva y S. Cristina
N ucajion di 40 ani dla Grupa da Bal Populer de Sëlva y S. Cristina vëniel metù a jì na festa pra la utia Sangon a S. Cristina, n sada ai 26 de agost dala 14:30 inant.
30.08.
»Paisc en festa« a San Ciascian
En mercui ai 30 d’agost, dales 16:00 inant, él l’ultim apunta­mënt de chësc isté cun le »Paisc en festa«. De plü arte­jagn vënn articui tradizionai pro le pice marcé y val’ uniuns y eserzizi dl post dá fora da mangé y da bëre. Al ne mancia nia musiga dal ví, cun Vic & Danier y »The Waydlee«.

Temp Lede

Atualmënter
»L’ert anconta la bona sëures«
Te trëdesc restauranc de Sëlva anconta la bona sëures l’ert de trëdesc artisć:tes dl luech. Chësta manifestazion va inant nchin a mez setëmber.
Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Sëgn d’isté pón tó pert a na ciacia al tesur particolara fora por le paisc da La Val. Na spa­zirada interativa da na staziun al’atra fora por les fra­ziuns dl paisc, cun le tra­vert da ciafé la parora de soluziun. Dötes les informa­ziuns y i materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
Uni lunesc
Kids Night – juesc y devertimënt per mutons y mutans
La Lia dl Turism de Sëlva nvieia a chësta manifestazion, che vën a s’l dé sun Plaza Nives te Sëlva dala 20:00 inant uni lunesc nchin ai 4 de setëmber.
Uni merdi
Pastelné cun materiai naturei
Sun Pitla Plaza de Sant An­tone a Urtijëi puderà i mëndri y la mëndres pastelné cun materiai naturei (putes, ra­mes, pleces, ciofes, yni.), uni merdi dala 14:30 nchin la 18:00.
Uni merdi
Marcià di paures y artejans
L vën inò metù a ji l marcià tra­di­ziunel di paures y arte­jans, tl raion de jì a pe de Santa Cristina dala 19:00 inant.
Uni mierculdi
Marcià de prudoc dl luech
L pitl marcià de prudoc dl luech sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi ie inò daviert. I stonc sarà davierc dala 15:00 nchin la 19:00.
Uni mierculdi
Marcià sun Plaza Nives
L marcià tradiziunel, ulache n puderà cialé, ciarcë y cumpré roba y spëisa locala, unirà a s’l dé uni mierculdi dala 14:30 nchin la 17:00 sun Plaza Nives te Sëlva.
Uni juebia
Sëira per mutons:ans cun l Strion Bryan
Tl Zënter Iman uniral metù a jì uni juebia na sëira de aure­la curta, juech y dever­timënt cun l strion Bryan, for dala 20:30 inant.
Uni vënderdi
Butëighes daviertes te Sëlva
La butëiges de Sëlva sarà daviertes da ncuei inant uni vënderdi sëira nchin ai 18.08., for dala 21:00 nchin la 22:30.
25.08.
La Val: la nöt dles botëghes
Incö vëndres ai 25 d’agost é les botëghes y ativités arteja­nales da Pidrô davertes cina ales 22:00. An pó passé na bela sëra d’isté y ciarcé spezia­lités ladines arjignades ca dales patrones.
25.08
Nuet longia a Urtijëi
Tl raion da jì a pe a Urtijëi uniràl inò a s’l dé la Nuet Longia ncuei, vënderdi ai 25 de agost, dala 21:00 inant. L ne mancerà nia de bela mujiga dal vif, drinks speziei y zeche de bon da pesslé.
28.08.
Tradizions te Gherdëina - artejanat artistich
L artejanat artistich à ravises sotes te nosc raion. N lunesc ai 28 de agost puderàn cialé pro coche l vën turnà, ziplà o fat zandli sun Plaza Stetten­eck a Urtijëi, dala 20:30 inant.
29.08.
San Ciascian: domisdé di mituns
En mertesc ai 29 d’agost dales 15:00 ales 17:00 s’incunta mitans y mituns da 3 a 12 agn sön paiun da San Cia­scian, olache ai podará osservé cun Silvia les carateri­stiches dl lëgn, por realisé na creaziun dinfora: na ê o n fongun. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
29.08.
Marcià di atrejans
Sun Plaza Nives te Sëlva uniral metù ora y sambën puderàn nce cumpré d’uni sort de criazions fates a man (de lën, mauta cueta, stof, pel y truep d’auter), n merdi ai 29 de agost dala 09:00 inant.
30.08.
Laborators didatics tl Museum Ursus ladinicus
Le mercui ai 30 de agost pó i mituns tó pert a döes incun­tades didatiches, tl Museum Ladin Ursus ladinicus a San Ciascian: dales 16:30 ales 17:00 pó mituns da 7 a 12 agn imparé val’ sön les Dolo­mites y dales 17:00 ales 18:30 pó mituns da 4 a 8 agn vijité le museum. Prenotaziuns pro le Museum ladin.
30.08.
Cujiné te ütia
En mercui ai 30 d’agost pón tó pert a n curs da cujiné spezialités tradizionales te na ütia da munt. Dales 14:30 s’incunton tla Ütia de Bioch sura San Ciascian, olache an impara da fá i cajincí t’ega. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
31.08.
Nos Ladins
Tres l’iniziativa »Nos Ladins« pón descurí le monn ladin deboriada cun porsones dl post. En jöbia al 31 d’agost dales 15:00 s’incunton a La Ila pro Matthias, che mostra sües scoltöres fates a man. Dedô jarán te bosch a cöie adöm taies por fá na opera d’infora. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
01.09.
Aperitif a Urtijëi
Ncuei vënderdi 01.09. dala 18:00 nchin la 20:30 puderàn se goder de bon aperitifs scutan su de bela mujiga tl raion da jì a pe de Urtijëi. Dal Café Haiti l duo Joe & Nancy y dal Café Soviso Radio Swing–swing and jazz.
01.09.
Unika’s Long Night
Pra la mostra dl’Unika, tl Zënter dal Tennis a Runcadic, puderàn se goder na sëira longia pra n bel teater de mpruvisazion dla Carambo­lage. L apuntamënt ie n  vënderdi ai 1. de setëmber dala 20:00 inant.
01.09.
Storia de 15 menuc
Erica cunterà na storia de 15 menuc per mutons y mutans, n vënderdi ai 1. de setëmber dala 3 domesdì tla biblioteca San Durich a Urtijëi.
01.09.
Do i troes de la feides
La Magnifica Comunità de Fiem endreza n nef projet cul­turèl dal inom »Autre stra­de« per jir a descorir i troes che fajea la feides e la ciaures. En vender al prum de setem­ber vegn fat l troi Fanch-Toal de Mascion ensema a esperc che spiegarà la storia del teritorie. Info e prenotazions 0462 340812 o info@palazzo magnifica.eu.
06.09.
A Spas co la Musega a Poza
En mercol ai 6 de setember la strèda de Meida dal Piaz de Comun en su se sera al tra­fich da les 21:00 fin les 23:00 per ge lascèr lèrga a animazion, musega e golo­saries endrezé da sociazions e operadores del post sot la regia del Comitat Manifesta­zions Enjoy Pozza per l ultim apuntament de »A spas co la musega«.

Chino

Atualmenter
Al chino de Cianacei
Anché, vender ai 25 de aost da les 17:00 l é »La casa dei fantasmi« e da les 21:15 »Oppen­heimer«; i medemi filrm vegn moscé ence doman, sabeda ai 26 de aost, coi medemi oraries.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 25 de aost, da les 21:15 l é »La casa dei fantasmi« enveze domesdì da les 17:15 l é »Barbie«, che l é en program ence en lunesc ai 28 da les 17.15 e da les 21:15. En sabeda ai 26 da les 17.00 »La casa dei fantasmi« e da les 21:15 »Oppenheimer«, che sarà moscé coi medemi oraries ence en vender prum de setember. En domenia ai 27 e dapò ence ai 29, 30 e 31 de aost sarà i spetacoi de »Tren­tino Danza Estate«.

Dotours

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 26.08. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 28.08. ie l dutor Pablo Policastro tl ambulatue-re di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi, streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 26 y 27 de agost él en sorvisc ti co­muns de Mareo y San Martin le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti co­muns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 26.08. nchin n vënderdi ai 01.09. ie chëla de Sëuc, tel. 0471/708970 (orar de giaurida lu-ve 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30/12.30. Turnus: 9.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 25 de agost dales 19:00 al vëndres al 1. de setëmber ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Iadi y Jites

Uni mierculdi
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì uni mierculdi la raida di mejes sa Sacun, cun vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun y ntroduzion ala storia dl nridlamënt tl Museum Gherdëina.N se anconta dala 09:00 tl Museum Gherdëina. La iscrizions vën tëutes su nchin al di dant dala 18:00 dal Museum Gherdëina al 0471 797554 y pra la lies turistiches de Gherdëina.
Uni vënderdi
Spazireda meneda sun la tematica dla viles
L Museum Gherdëina pieta na spazireda meneda sun la tematica dla viles y berstotes dl Otcënt a Urtijëi, uni vën­derdi dai 1 ai 31 de agost.

Sozial

Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Families y porsones che á debojëgn ciafa dailó spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc ser­visc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Che­mun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cher­dan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).

Sport

Uni juebia
Ancunteda de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì na ancunteda cun alenadëur per miuré la tecnica de sauté y per mparé leprò n con’ de chësc sport, uni juebia dala 19:00 nchin la 20:00 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi. Dutes y duc ie de cuer nviei:des.
26. y 27.08.
San Ciascian: »Propain Rookies Cup by IXS«
Chësta fin dl’edema ai 26 y 27 d’agost ospitëia l’Alta Badia la tapa dolomitica dla seria de gares MTB de cross–country di iuniors. I »rookies« da plü nazionalités, tles fasces d’eté da U10 a U19, se incunta dales 9:00 sön Piz Sorega por se mosoré sön i percursc »Bike Beats – Alta Badia«.
29.08.
Tornoi Ladin de Hockey
L Tornoi Ladin de hockey va inant en mèrtesc ai 29 de aost vin Ampez, olache da les 20:45 sarà la partida Cortina-Fascia e l se serarà su ai 31 de aost ta Dèlba con Fascia-Gher­dëina. A la fin de la partida sarà la premiazion del tornoi.

Referac

25.08.
La Ila: »Na munt de emoziuns«
Incö vëndres ai 25 d’agost dales 21:15 él tla Ciasa dla Cultura da La Ila na incuntada cun Matteo della Bordella. L’arpizadú cunta de sües esperiënzes, aventöres y emo­ziuns – tres video y foto de spediziuns che al á fat fora por le monn.

Religion

27.09 – 02.10.
Pelegrinaje a Medjugorje
Al vëgn organisé n pelegrinaje al santuar de Medjugorje, dai 27 de setëmber ai 2 de otober 2023. Prenotaziuns pro Da­niele y Patrizia Agostini al 335 5268546. Informaziuns plü menüdes ciafon pro Cri­stine y Konrad Sottara al 0471 843077 o 338 5027312.

Galaria retrac