Manifestazions atuales

Data

05 de messel 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 05 de messel 2024
Sport
Atulmënter
Alenamënc de sauté
Es’a pensà de scumencé a sauté? Ues’a fé pea na mesa maratona, na maratona o d’autra garejedes de sauté y ne ses nia co te anjenië ca? L ASV Gherdëina Runners pieta alenamënc propi de chësc viers: vie a fé pert dla grupa y a te alené uni merdi dala 19:15 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi a S. Cristina.
05. y 06.07.
Maratona Village
Tl ciamp dal sport a Badia él le »Maratona Village«, ola­che an pó ciafé de vigni sort de atrezadöra por la roda. Le »village« é davert incö vëndres dales 10:00 ales 19:00 y en doman sabeda dales 10:00 ales 18:00.
06.07.
Maratona for kids
En doman sabeda ai 6 de messé dales 10:30 vëgnel tigní tl pre dlungia la staziun dl implant Boé a Corvara na picia gara dla roda, por mituns da 6 a 12 agn. Les iscriziuns é da fá en chël de dales 9:00 inant, al prisc de 5,00€ a ce, che jará a fin de bëgn por l’assoziaziun »C’è da fare«.

Sozial

Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Chiló vëgnel dé informaziuns y sostëgn por les chestiuns che reverda le guern y l’assi­stënza.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de refe­rimënt é Hubert (tel. 339 169 8343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é daverta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30. Le pro­scim termin é ai 18 de messé. Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 333 7877095 (Marisa), per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).
12.07.
Panaraida – grupa »Deberieda«
N vënderdi ai 12 de lugio se ancónten dala 14:00 a Urtijëi dan la Cësa de Paussa per jì a fé la Panaraida, deberieda cun nosc cumpanies dla grupa »Spaziosissimo« de Bulsan. »Deberieda« ie na grupa cun ulenteres per se ancunté dan­ter persones che à problems psichics o de sozialisazion.

Avisc

Atualmenter
I bec su la pedies de la Gran Vera
Per dut istà fin ai 4 de setember de mercol da les 16:00 i ser­vijes educatives del Museo Ladin endreza lo da la mostra La Gran Vera te Navalge a Moena »Caccia alla traccia« per bec dai 8 ai 13 egn. A paa­ment e debant con Fassa Guest Card. Endèna i gregn pel jir ite a veder la mostra a priesc rebassà. Prenotazion de obligh al 0462.760182.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia é avert enscin ai 10 de setember da la domenia al vender da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. De lunesc te chisc oraries l é l’atività per families »Giramuseo« e de mèrtesc da les 17:00 la vijita vidèda su prenotazion. Per gropes se pel ence la domanèr te etres oraries. Info e prenota­zions al 0462.760182.
Atualmënter
»Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmenter
Pigui Experience te Museo Ladin de Fascia
Te Museo Ladin de Fascia, al priesc de 2 euro apede al biliet de entrèda, se pel tor pèrt al jech »Pigui Experience«, reality game che fèsc cogno­scer l sit archeologich de Mazin. Desponibol da la do­menia al vender da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00 con prenotazions sul sit www.istladin.net.
Atualmenter
A spas te la sezions del Museo Ladin
Enscin ai 4 de setember se pel jir a veder la sezions sul teritorie del Museo Ladin e se pel ence tor pèrt al jech »A spas che spas« metan ensema l stempel de duta la sezions per ciapèr n bel don. L’entrèda é debant te dutes, fora che te la Mostra de La Gran Vera a Moena. Maor info e la mapa te Museo Ladin, tel. 0462 760182.
Uni lunesc
La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mu­tons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.
05.07
Erri de Luca a Cianacei
Insnet vender ai 5 de messèl da les 21:00 per la rassegna »Canazei Campo Base« te Piaz Marconi (se l é burt te Chino Marmolèda) vegn manà fora l docu-film »L’età speri­mentale« con protagonist l scritor e rampeador Erri de Luca, che l sarà a Cianacei olache con Elisa Salvi l prejen­tarà ence sie ultim liber »Discorso per un amico«.
06.07
La Gran Vera con Gabriele Mambo Valentini
Doman sabeda ai 6 de messèl da les 21:00 te Piaz de Ciam­pedel (se l é burt temp te tendon jun Ischia), Gabriele Mambo Valentini rejona de la Gran Vera te la Dolomites.
08.07.
Lejendes ladines te Piaz a Ciampedel
En lunesc ai 8 de messèl da les 21:00 te Piaz de Ciampedel (se l é burt temp te tendon jun Ischia), Alberta Rossi conta de lejendes ladines com­pagnèda da la musega de Damiana Dellantonio, Rober­to Dellantonio e Stefano Caniato.
09.07.
La Gran Vera con Luigi Felicetti
En mèrtesc ai 9 de messèl da les 21:00 te palaDolomites de Ciampestrin l menacrep Luigi Felicetti rejona de la Gran Vera tun Marmolèda.
09.07.
Cervel en moviment
En mèrtesc ai 9 de messèl da les 21:00 te sala Rovisi del Comun de Moena l dr Giorgio Fumagalli, medico spezialist en neurologia al Policlinich de Milan, en colaborazion con la sociazion Rencureme, rejona de la strategies per tegnir arcedà l cef. Entrèda debant.
10.07.
Paluselli porta »Ela e la mont« a Moena
En mercol ai 10 de messèl da les 17:30 tel picol piaz Perle Alpine te Sotegrava (se l é catitemp lo apede te sala Rovisi te Comun), l scritor Alfredo Paluselli rejona de sie ultim liber, che per la pruma outa l é n roman, dal titol »Lei e la montagna«, dat fora da Edi­zioni Dolomiti.
12.07.
San Martin: udiënza dla defensuria popolara
La defensuria popolara o süa sostituta tëgn udiënza a San Martin de Tor, tl salf di stöda­füch, en vëndres ai 12 de messé dales 14:00 ales 17:00. Por prenotaziuns cherdé sö le 0471 946020. Les proscimes udiënzes de chësc ann a San Martin é spo ai 13 de setëmber y ai 8 de novëmber.
Atualmënter
La Val: Musical y Segra é gnüs desdic
Chësc vëndres fossel sté söl program a La Val le musical »N de a La Spona«, cun i assi­stis dl zënter sozial »La Spona«. Por via dla mort dl Ombolt da La Val, é la rapresentaziun gnüda sburlada a da d’altonn. Desdit án ince la segra dl paisc, che foss stada chësta fin dl’edema.

Mujiga

Uni vënderdi
Trio di corni da mont »Ladinia«
L trio »Ladinia«, sunerà si corni da mont ncuei, vënderdi 28 de juni dala 17:30 inant te Val.
30.06.
Cianté y soné sön munt
Tla cornisc dl »Cianté y soné sön munt« tl’Alta Badia, poda­rán en domënia ai 30 de jügn dales 13:30 inant aldí le trio »Cors da Munt Sassongher«, che sona pro la Ütia Bec de Roces sura Ciaulunch.
03.07.
Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
La Mujiga de S. Cristina su­nerà n mierculdi ai 3 de lugio dala 21:00 tl Zënter Iman a S. Cristina.
04.07.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
La Mujiga de Urtijëi sunerà n juebia ai 4 de lugio dala 21:00 sun plaza de dlieja San Durich a Urtijëi.
04.07.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
La Mujiga de Sëlvai sunerà n juebia ai 4 de lugio dala 21:00 sun plaza de Chemun te Sëlva.
05. y 12.07.
Conzerc dla musiga a Al Plan
Incö vëndres ai 5 de messé dales 21:00 él sön paiun d’Al Plan n conzert dla Musiga d’Al Plan. En vëndres ai 12 de messé dala medema ora y tl medemo post, tignará conzert la Musiga da Rina.
06.07.
Mëssa cianteda dal Cor di ëi »Raetia« sun Resciesa
L Cor di ëi »Raetia« cianterà ntan la Santa Mëssa pra la capela de Resciesa, n sada ai 6 de lugio dala 10:30.
07.07.
Charlie Cinelli al Friedrich August
Per l festival »Val di Fassa Pano­rama Music« en domenia ai 7 de messèl sun Col Rodela, lo dal refuge Friedrich August da les 11:30 se pel scutèr la Cinelli’s Country Band con sie repertorie algegher e feru­scol leà al rock’n’roll e country american di egn ‘50 e ‘60. Conzert debant.
07.07.
L Cor Genzianella te Gejia de Dèlba
Te gejia de Sènt’Antone ta Dèlba en domenia ai 7 de messèl da les 21:00 se pel scutèr la cianties del Cor Genzianella de Tieser.
08.07.
Cater mans e n piano a Cianacei
En lunesc ai 8 de messèl tel chino Marmolèda de Cianacei da les 21:00 se pel scutèr l conzert de pianofort del mae­ster Paolo Bernard ensama col fi Gabriele. Entrèda debant.
08.07.
L Cor Valfassa te la scoles de Moena
Te la sala grana Simonin Maza de la scoles de Moena en lunesc ai 8 de messèl da les 21:00 se pel scutèr l conzert del Cor Valfassa.
09.07.
Bal dla Grupa Bal Populer de Urtijëi
La Grupa Bal Populer de Urtijëi balerà tl zënter de Urtijëi n merdi ai 9 de lugio dala 21:00 inant.
09.07.
L Cor Enrosadira jun Ischia a Ciampedel
Tel tendin jun Ischaia a Ciam­pedel en mèrtesc ai 9 de messèl da les 21:00 se pel scutèr l conzert del Cor Enrosadira.
10.07.
Cunzert dl Cinquino Brass Quintett
Tl Zënter Iman a Santa Cri­stina saràl n cunzert dl Cin­quino Brass Quintett n mier­culdi ai 10 de lugio dala 21:00 inant.
11.07.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
La Mujiga de Urtijëi sunerà n juebia ai 11 de lugio dala 21:00 sun Plaza de San Durich a Urtijëi.
11.07.
Cunzert dla Mujiga de Gudon
La Mujiga de Gudon sunerà n juebia ai 11 de lugio dala 21:00 sun Plaza de Chemun de Sëlva.
14.07.
Matinée cun »Cordes y Butons«
N dumënia ai 14 de lugio dala 11:00 saràl n matinée sun Plaza Stetteneck a Urtijëi, cun l trio »Cordes y Butons«.

Religion

07.07.
Domisdé cun siur Stefano Trevisan
Le Consëi de Ploania d’Al Plan inviëia en domënia ai 7 de messé dales 17:00 te salf dles manifestaziuns a Al Plan, a na incuntada cun p. Stefano Trevisan. Do süa mëssa noela dan trëi agn él gnü mené tl’Africa, tl süd dl Sudan, te na misciun dala meseria, te posć scialdi da parü, olache al mancia les stra­des. Al mostrará fotogra­fies y cuntará de süa misciun y dles espe­riënzes che al á fat.

Dotours

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 06.07. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 08.07. ie la dutu­rëssa Janine Santifaller, che ie da urté tl ambulature dla dr.ssa Cordula Weber a Urti­jëi, streda Trebinger 10, tel. 334 1471777.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema dli 6 y 7 de messé él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Eduard Agreiter, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc la doturia Margherita Righini, tel. 348 6351943.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 05.07. nchin n vënderdi ai 12.07. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/ 792 106 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 5 de messé dales 19:00 al vën­dres ai 12 de messé ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Segres y Festes

6. -7.07.
Segra de Urtijëi
La grupa di Destudafuech de Urtijëi nvieia a doi dis de festa sun plaza S. Antone, ai 6 y ai 7 de lugio. La segra scu­­mëncia n sada ai 6 de lugio dala 12:00. N giaperà da maie y da bever y sambën ne man­ceràl nia de bela mujiga.
12.07.
Gherdëina Craft Beer Festival
La Lia dl Turism de Sëva mët a jì l Gherdëina Craft Beer Festival sun Plaza de Chemun de Sëlva, ulache n puderà ciarcë truep de bon piers d’uni sort. L apuntamënt ie n vën­derdi ai 12 de lugio dala 16:00 inant.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
09.07.
Sport ladin
Dales 20:50 ca. Program de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
10.07.
Tassìe: sgolar con sie ali, emparar a sonar da soi
Dales 20:50 ca. Con Tassie ve porton a cognoser doi joegn ladins che de gra a gaissa e pascïon i é stac bogn de se far strada tel mond de la muse­ga da soi. En viac anter speri­mentazion de sorts muse­gales desvalives ma ence conzerc e na dedizion che no la é da duc! Program de Matilde Gazzini, a cura de Anna Mazzel.
11.07.
S-Link: en aut coi drons
Dales 20:50 ca. L dron anche­condì l é n aparat rich de inovazion che l se empreval de grana tecnologies per esser dorà te desvalives setores con semper più aplicazions. N setor chel di drons che l do­mana de neva competenzes averjan i ujes a più sorts de mestieres e a curiouses ende­sfides per l davegnir. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
05.07.
Co stala pa cun la »Val Gardena Club Card«
Dales 19:05. Dan avisa doi mënsc ie piëda via la »Val Gar­dena Club Card«, na scumen­ciadiva nueva che ti ncontra ai zitadins y a chëi che lëura te Gherdëina. Cun la cherta nfati giapen cër servijes a miëur marcià. Deberieda cun Beatrix Insam y Günther Pitscheider dla lies de turism vëniel spiegà l fin de chësta cherta y fat n pont dla situa­zion. Trasmiscion de Stefano Zanotti.
06.07.
Momënc de vita – intervista a Elsa Zardini »Soriza«
Dales 19:05. Elsa Zardini »Soriza« é nasciüda y cher­sciüda sö te Ampëz, plü avisa a Pecol, olache ara vir ciamó aldedaincö. Ara é la presidënta dl Union Ladis de Anpezo y dl Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan. Elsa nes cunta de süa vita canche ara jô a scora, de ci che süa lâ y so nene ti á insigné, dles tradi­ziuns y dles usanzes ampe­zanes. Ara nes cunta ince de so laur sciöche secreteria pro les Regoles d’Ampëz. N program de Erika Castlunger.
07.07.
La medejina y la nteligënza artifiziela
Dales 19:05. La nteligënza artifiziela ie bona de svilupé medejines nueves, de nterpreté grafiches, de recunëscer l’emo­zions de na persona y mo truep deplù. Sarà pa la nteli­gënza artifiziela l nuef dutor universel? Cie ne sala pa mo nia da fé? À pa la nteligënza artifiziela nce na cërta etica? De chësta y mo truepa d’autra dumandes trata la ntervista cun l dutor de medejina gene­rela de Urtijëi Simon Kostner. Trasmiscion de Sofia Stufles­ser.
10.07.
170 egn e amò feruscola!
Dales 19:05. La musega da Moena metuda su del 1854 compiesc chest an 170 egn e à festejà enstadì adum a duta la comunanza. N grop de vo­lontariat che porta legreza a segres e festes ma ence te duc i momenc ofiziei.En rejo­non con Luca Senettin presi­dent dal 2019. Program de Anna Mazzel.
11.07.
I corusc neutrai o particolars
Dales 19:05. I corusc baia, ai comunichëia tl’ert, insciö sciöche ince tla liturgia y tla psicologia. Te chësc program ti ciarunse tl menü a corusc sciöche le blanch, le fosch, le arjënt y l’or. La usc de esperc ti ciamps dla psicología, dl’ert y dla dlijia nes cunta di significac y di simboi che se ascogn te chisc corusc. Program de Sara Frenner.

Temp Lede

Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Na ciacia al tesur particolara portará fora por le paisc da La Val chësc isté. Ara se trata de na spazirada interativa da na staziun al’atra, cun le tra­vert da ciafé la parora de solu­ziun, chirin les staziuns fora por paisc. Dötes les informa­ziuns y i materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
Uni lunesc
Kids Night – juesc y dever­timënt per mutons y mutans
La Lia dl Turism de Sëlva nvieia a chësta manifestazion, che vën a s’l dé sun Plaza Nives te Sëlva dala 20:30 inant uni lunesc nchin ai 19 de agost.
Uni merdi
Marcià de prudoc dl luech
L pitl marcià de prudoc dl luech sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi ie inò daviert. I stonc sarà davierc dala 15:00 nchin la 19:00, uni merdi nchin ai 10 de setëmber.
Uni merdi
Marcià tradiziunel di paures y di artejans
Uni merdi dai 25.06. inant, for dala 19:00 nchin la 22:30, saràl l marcià di paures y di artjenas tl zënter de Santa Cristina. Uni ena unirà pre­jentà n mestier da artejan y l ne mancerà nia ntrateni­mënt de mujiga.
Uni merdi
Te conte na storia
Tla Biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina uniràl liet dant na storia adateda per mutons y mutans danter i 4 y i 9 ani, for de merdi, dala 09:30 nchin la 10:15.
Uni mierculdi
Marcià de sëures y de tradizions
Uni mierculdi dai 26 de juni nchin ai 7 de agost saràl sun Plaza Nives de Sëlva, for dala 14:30 nchin la 19:00, n marcià de sëures y de tradizions, ulache n possa ti cialé, purvé o cumpré de bela cosses dl artejanat tradiziunel y maië velch de bon dl raion.
Uni juebia
»Flying Aperitivo«
N juebia ai 27.06 dala 18:00 nchin la 19.00 sun Pana. La manifestazion unirà fata da juni nchin tl scumenciamënt de setëmber, uni juebia. Ntan n viac sun l lift dai stuei da Pana de viers de Mont de Sëura y inò ju, pòssen se goder l bel udëi ora pra n aperitif y vel’ bon bucon leprò. Da bur’ tëmp vën la manifestazion spënta. L ie dase scrì ite nchin al di dant pra la Lia dl Turism de Santa Cristina o direta­mënter pra l mplant dla Mont Sëura.
Uni vënderdi
Aperitif a Urtijëi
Dala 18:00 nchin la 20:30, uniràl pità de bon aperitifs tla ustaries dl zënter de Urtijëi, for de vënderdi (ora che ai 26.07.).
05.07.
Sëira dl vin a S. Cristina
Tl raion da jì a pe Bënunì a S. Cristina vëniel inò a se l dé la sëira dl vin, ncuei, vën­derdi ai 5 de lugio dala 19:30 inant.
05.07.
Storia de 15 menuc
La Biblioteca San Durich a Urtijëi nvieia ala manifestazion »Storia da 15 menuc« per mu­tons y mutans, ncuei vën­derdi ai 5 de lugio dala 15:00 te biblioteca.
06-07.07.
Festa te Ciajeole a Moena
Chest fin de setemèna l cian­ton de Ciajeole a Moena se viventea per la festa che i vo­lontères del Grop de Ciajeole met a jir vigni an con musega, magnadiva, fortaes e legreza tel cianton entorn la gejiola de la Madonina.
07.07.
Festa di trei paijes
En domenia ai 7 de messèl l é la festa di trei paijes: Ciam­pestrin, Fontanac e Mazin. Vegn dit messa da les 9:00 tel PalaDolomites e da les 10:00 l é »Do Veisc«, competi­zion de corsa en colaborazion con la U.S. Monti Pallidi. Da les 12:00 marena a l’averta, da les 14:00 spetacol de caba­ret con Marco Della Noce e do musega con la Spritz Band.
07. 09. y 11.07.
Kidshour – devertimënt por mituns sö alalt
Pro le parch »Movimënt« sön Piz Sorega vëgnel metü a jí ai 7, ai 9 y ai 11 de messé jüc, animaziun y devertimënt por mituns da 5 a 10 agn. La ma­nifestaziun vëgn tignida vigni mertesc, jöbia y domënia dales 13:30 ales 17:00, cina ala fin de setëmber. Iscriziuns online o ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
08.07.
Marcià dla Segra
Tl raion da jì a pe de Urtijëi saràl l Marcià dla Segra n lunesc ai 8 de lugio dala 08:00 inant.
09.07.
San Martin: s’incuntun te biblioteca
Ai 9 de messé dales 15:00 é mitans y mituns dla elemen­tara inviá te biblio­teca a San Martin, por n do­misdé cun stories, jüc y pastelné.
10.07.
»Musciatando« a Pera
En mercol ai 10 de messèl a Pera da les 21:15 la Strada de Jumela vegn serèda fora ai auti per ge lascèr lèrga a na spazirèda en compagnia de la Musega de Poza e di gropes »The Others« e «Funny Shoes«.
10.07.
Pastelné cun materiai naturei
Sun Pitla Plaza de Sant An­tone a Urtijëi puderà i mëndri y la mëndres pastelné cun materiai naturei (putes, rames, pleces, ciofes, y n.i.), dala 14:30 nchin la 18:00.
10.07.
Liejer y pastelné te biblioteca
La biblioteca publica de Sëlva nvieia a n danmesdì ntan chël che l unirà liet dant na storia y daldò pastelnà, n mierculdi ai 10 de lugio dala 09:30 aiant. La manifestazion ie adateda per mutons y mutans dai 6 ai 10 ani.
10.07.
La majera jufa dl mond
Ai 10 de lugio dala 21:00 inant uniràl fat la majera jufa dl mond sun Pra da Nives te Sëlva.
11.07.
Nos Ladins cun Katy
Tres l’iniziativa »Nos Ladins« pón descurí deplü sön le monn ladin y sön i mistiers de nosta jënt. En jöbia ai 11 de messé pón incunté Katy, direturia dl Museum Ladin Ciastel de Tor a San Martin. La vijita vëgn tignida dales 10:00 y an gnará mená cina a San Mar­tin. Iscriziuns online o ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
11.07.
Calfosch: devertimënt por mituns
En jöbia ai 11 de messé pó mi­­tans y mituns da 3 a 12 agn tó pert a n domisdé cun ativités da pastelné, a La Val. Dales 15:00 inant pón cherié figöres cun materiai dla na­töra, deboriada cun Silvia. An s’incunta pro l’ofize turi­stich da La Val. Iscriziuns online o ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
12.07.
Al Plan: Marcé da paur
En vëndres ai 12 de messé dales 16:00 ales 19:00 él pro le lüch »Tlò Plazores« a Al Plan le marcé da paur »Agri­colart«, olache an ciafa de vigni sort de produc da nüsc lüsc.
12.07.
Fitness cun Federica Costantini
Movimënt mët a jí dui dis dedicá al fitness tl’Alta Badia. En vëndres ai 12 de messé dales 18:00 él tl salf dles ma­nifestaziuns a Corvara n refe­rat sön le bëgneester anter sport, mangé y ambiënt; cun Federica Costantini, doturs, istruturs de yoga y n jornalist. La sabeda ai 13 él söl program n de de fitness sön Piz La Ila, dales 10:45 inant. Informa­ziuns sön www.moviment.it
18.07.–08.08.
Chino d’instà
Tla Biblioteca San Durich a Urtijëi uniràl mustrà de plu films per mutons y mutans, for de juebia dala 17:00: ai 18 y ai 25 de lugio y ai 1. y ai 8 de agost. L program di films ie da udëi te biblioteca.

Chino

Atualmenter
Al chino de Tieser
En sabeda ai 6 de messèl e en domenia ai 7 da les 20:45 l é »Horizon an American Saga P1«, en domenia ai 7 e en lunesc ai 8 da les 17:15 l é »Kung Fu Panda 4«, en lunesc ai 8 da les 21:15 l é »La treccia« e en mercol ai 10 da la medema ora »Un mondo a parte« En jebia ai 11 da les 17:15 »Inside Out 2«. Program su www.cinematesero.com

Iadi y Jites

08.07.
Escurjiun sura i prá y le sié
Tla cornisc dla iniziativa »Atira« vëgnel metü a jí en lönesc ai 8 de messé na escur­jiun olache an pó imparé deplü sön i prá y sciöche ai vëgn siá y mantignis. L’escurjiun cun Gottfried Nagler pëia ia dales 9:30 dal lüch da Murin a Badia. Iscriziuns ti ofizi turi­stics dl’Alta Badia o online.
12.07.
Jita sun dlacier
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na jita sun l dlacier dla Weisseespitze, a 3.498 metri, n vënderdi ai 12 de lugio. L vën pia via dala 09:00. Per nfurmazions y iscrizions: 338 3340111.

Mostres y Ert

Atualmënter
Bienela Gherdëina
Ala nona edizion dla Bienela Gherdëina, dal titul »The Par­liament of Marmots« y pra chëla che l fej pea bën 35 artisć:tes, puderàn ti cialé nchin ai 1. de setëmber. I lëures ie metui ora a Puntives, tl zënter de Urtijëi y te de plu posć. Per plu nfurmazions y vijites menedes: 393/9323927, www.biennalegherdeina.it
Atualmënter
Mostra – Cuncors de dessëni: Giro d’Italia
La scoles elementeres y me­sanes de Gherdëina à fat pea pra n cuncors de dessëni n ucajion dl Giro d’Italia. Na juria à cris ora i 30 dessënies plu garatei, che unirà metui ora sun la Plaza Nives te Sëlva nchin ai 14 de lugio.
Atualmenter
Matthias Sieff a la Trienala de Bad Ragaz
L cognosciù artist da Ciam­pedel Matthias Sieff tol pèrt con sia gran operes a »Bad RagARTz« la maor esposizion de scultures a l’averta d’Euro­pa, te chesta sia IX edizion dal titol »Presente«. Tel Gies­senpark de la zitadina termala svizera l é operes de 88 artisć. Les resta fora fin a la fin de otober.
Atualmënter
Anvidalfarei y Sprotte tl Museum Ladin
Tl Museum Ladin Ciastel de Tor él da odëi la istalaziun »TOR« de Lois Anvidalfarei, sciöche ince la mostra »Sieg­ward Sprotte. Nord süd, la geo­grafia dl’ert«. La mostra sará da odëi cina ai 30 de setëmber.
Atualmënter
Mostra: »Countdown to mass extinction?«
Le Museum Ladin inviëia da jí a ti ciaré ala mostra speziala »Countdown to mass extin­ction?«, che é da odëi fina ai 3 de novëmber tl Museum Ciastel de Tor. La mostra se dá jö cun la plü gran estinziun de massa tla storia dla tera, en relaziun cun la crisa clima­tica da sëgn.
05.07.
Mostra »Dialogh« de Armin Grunt
L Tublà da Nives nvieia ala giau­rida dla mostra ai 5 de lugio dala 20:00. La mostra resterà da udëi nchin ai 28 de lugio, uni di dala 16:00 nchin la 19:00 y de merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20:00 nchin la 22:00. De lunesc iel stlut.
06.07.
Mostra »Cumpedan i invierns«
La Galaria Doris Ghetta nvieia ala mostra de Aron Demetz dal titul »Cumpedan i invierns«, n sada ai 6 de lugio dala 18:00. La mostra resterà da udëi nchin ai 7 de setëmber.
13.07.
Bienela Gherdëina 9: First came the landscape
N sada ai 13 de lugio dala 11:00 sun Juac te Sëlva: perfor­mance de y cun Tobias Tavella.
13.07.
Bienela Gherdëina 9: The Sea of Rocks
Ai 13 de lugio dala 15:00 sun Dantercëpies: i crëps dla Dolo­mites vën nuzei coche tëila per la performance de Helle Siljeholm, »The sea of rocks«, che ti va do al liam dl corp dla persona cun l crëp.

Galaria retrac