Dominik Paris y la uperazion te Gherdëina

Data

23 de jené 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N juebia ai 23 de jené iel stat na cunferënza stampa cun Dominik Paris a Urtijëi, tla Tlinica dal Sport 181, ulache l ie unì uperà ai liamënc y al colaterel dl jenodl dal dutor Arnold Gurndin y si team.

Mé n curt: nce sce l ie suzedù chësta ntraunida dut ntëur da muië, Dominik "Domme" Paris à desmustrà dut si carater, duta si filosofia positiva, truep otimism che l posse varì ti tëmps aldò.
Oradechël iel da se fé marueia cun ciuna naturalëza che l fej ntervistes, n iede te si bel dialet de Ulten, ma pona nce per talian, n bon talian, y ala fin monce per nglëisc, te n nglëisc propi scialdi bon.

L dutor Gurndin à auzà ora che l’uperazion ie jita scialdi bën, che ora che i liamënc y l colaterel ne à l jenodl nia abù d’autri danns, mé per dì al menisch o ala cartilagin, tant che l à dit, bën mpue’ per n da rì, che "ala fin de merz sarà Paris inò sun i schi." - "No no," à riesc respundù Paris, "chëst ann ne me uderëis nia plu sun i schi!"

Ntant uniràl scumencià cun la fisioterapia y la reabilitazion, pernanche la va.

Per udëi Paris inò n auter ann sun i schi, da coche raton inò tan bon sciche for!


Dut l bon, Domme, nce da La Usc di Ladins y duc i letëures!


L articul ntier ie da liejer tla edizion stampeda de La Usc ai 31 de jené.


Foto: Dominik Paris, tamez, cun, da man ciancia, l dutor dla Tlinica dal Sport 181 a Urtijëi Arnold Gurndin y l manager de Paris, Georg Pircher.


David Lardschneider