La surans Malsiner scialdi valives pra i Mundiei

Data

26 de fauré 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Pra la prima garejeda dl'ëiles pra i Campiunac dl Mond a Oberstdorf ruva Jessica y Lara Malsiner danter la vint miëures.
Bele l di dant pra la cualificazions per la garejeda sun l pitl saut HS106 à tramedoves fat scialdi bën. Cun n saut de 98 m y 122.7 ponc fova Lara Malsiner 13ejima, Jessica ova arjont na lunghëza de 96,5 m y 122.4 y fova al 14ejim post.
Pra la garejeda ulache la jiva dla bedaies de chisc Campiunac dl Mond, inier juebia domesdì ai 25 de merz, ne ti iela nia jita fata ala surans Malsiner de arjonjer chëla lunghëzes, purempò àles purtà n resultat costant y bon. Tla tlassifica udons nsci al 15ejim plazamënt Jessica Malsiner cun sauc de 89,5 (108.9 ponc) 93,5 (120.4 ponc), Lara Malsiner ie 18ejima cun sauc de 90 m (108.7 ponc) y 93 m (113.6 ponc).
Per la bedaies fóssel danz stat de bujën sauc de 100 metri o deplù. Sun i plazamënc plu dancà ie ruvedes chëla atletes che fova bele danora pra la cualificazions, y propi nce chëles che fova favorites. La bedaia d'or sun l pitl saut HS106 de Oberstdorf à Ema Klinec (SLO) venciù, chëla d'arjënt Maren Lundby (NOR) y la bedaia de bront Sara Takanashi (JPN).
Ncuei vënderdi 26 de fauré iel la garejeda a scuadres dl'ëiles, ma ajache la Talia à mé doi atletes, ne n'ie Lara y Jessica nia leprò.
Ma perchël iel ncuei mo la cualificazions di ëi sun l saut HS106 y tlo féjel pea nosc jëuni Alex Insam de Sëlva y Daniel Moroder, l jëunn de 19 ani de Urtijëi, che ie l prim iede leprò pra la cumpetizion mundiela dl livel plu aut.