Pruma sentèda ence en streaming

Data

17 de otober 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L prum Consei dò la litazions a Moena à proclamà ombolt Alberto Kostner. L’é stat convalidà 13 consieres su 14 per problemes de incompatibilità potenzièla

La sala de consei de Comun de Moena, adatèda a la normes anticovid, no à podù ge dèr lèrga al publich che per solit tol pèrt en gran numer al prum consei dò la litazions, coscì en mercol ai 7 de otober demò na dejina de persones à podù ite a la sentèda de insediament de la neva aministrazion ma l’é stat dat l met de la veder en streaming da cèsa sui canai social.
A rejer l prum Consei la conponenta più de età Annalisa Zorzi, che aldò de l’orden del dì l’à tout dant la condizions de litabilità e de incompatibilità di lité a l’encèria de ombolt e de conseieres e sia convalida. Con 14 stimes a favor, l’enteressà se à astegnù, l’é stat nominà nef ombolt Alberto Kostner. Per chel che vèrda i conseieres enveze n’é stat convalidà 13 su 14 percheche Riccardo Franceschetti, capogrop de mendranza, prejentèa na incompatibilità potenzièla per via de credic atives. L secretèr de comun Luca Zanon à deschiarì che l’é 10 dis de temp per tor demez la cauja de incompatibilità se no l conseier cognarà lascèr l’encèria.

De più su La Usc 41 di 16 de otober

 (Cristina Marchetti)