I genitores protesta de contra al couribocia

Data

09 de november 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Na setantina de genitores de Fascia se à troà en lunesc bonora tedant la Sorastanza per protestèr contra l’obligh. L sostitut Sorastant Valentini l’à dit che l se farà portaousc te Provinzia 
Na setantina de genitores se à binà anché da doman, lunesc ai 9 de november, tedant la Sorastanza de la Scola Ladina de Fascia per protestèr pazificamenter contra l’obligh, manà fora en vender passà dal Goern e tout sù ence da la Provinzia de Trent, per i bec dai 6 egn en su de cogner tegnir sù l couribocia a dò a dò ence canche i é senté jù te clasc te so banch.

Da anché bonora te la Provinzia de Trent i scolees de la scoles autes é resté a cèsa per fèr la didatica a distanza ma duc i etres, chi de la populères e mesènes, à podù seghitèr a jir a scola con l’obligh de tegnir sù a dò a dò l couribocia.

Jà en vender passà se à moet via n bel grop de genitores de dut l Trentin e i à tout sù passa 900 sotescrizions de genitores, soraldut de Fascia e Fiem, che é de contra a chesta dezijion e domana de poder manèr i fies a scola en prejenza con la regoles da inant: distanza, couribocia canche i leva sù per se spostèr, gel per se dejenfetèr la mans, ence tegnù cont che la situazion di contajes tel Trentin é desvaliva da l’autra pèrts de la Tèlia.

La protesta se à slarià fora amò de più te chest fin de setemèna passà con l passaparola. I genitores de Fascia se à metù d’acort de se troèr duc chenc da les diesc da doman tedant la Sorastanza con striscions e placac e n muie de genitores à tegnù si fies a cèsa.

La portaousc Manuela De Pellegrini da Moena é jita a rejonèr con l sostitut Sorastant Claudio Valentini endèna che i genitores é resté pazificamenter, con la soravèrda di Carabinieres, a manifestèr tedant scola.

»Son n muie contenta de coche l’é jit l coloquie con l sostitut Sorastant Valentini – à dit Manuela De Pellegrini – che l’é stat n muie desponibol. 

Per chel che varda l’atività motoria, ajache la setemana passada i bec à cognù la far con l couribocia, enceben che con le distanze no servissa l tegnir sù, Valentini se à jà out al RSPP (l responsabol del Servije Prevenzion e Protezion) de la segureza sul lurier e a l’ofize de programazion e organisazion de la scola per ge domanar schiarimenc. 

Per chel che varda enveze nosce istanze su la doura del couribocia canche i bec i é senté jù te banch l sostitut Sorastant ne à dit che l vel aer na declarazion scrita, l la tolarà sù e l la manarà inant al Dirigent scolastich Roberto Ceccato e ai orghegn aministratives provinziai. 

L’à dit che duc portar inant soe posizion, l’é giust, el l’é chiò per scutar duc. Son n muie contenta – à dit amò De Pellegrini - prum percheche l’assessor provinzial a l’istruzion Mirko Bisesti à jà domanà schiarimenc al Goern tras la Conferenza de le Region e dapò percheche noscia istituzion chiò vejina l’à dit che la se cruziarà de se far portaousc con i dirigenc scolastics e con la Provinzia. Rengrazie duc chi che l’é chiò, chi che no à podù vegnir percheche i cognea jir a lurar: na gocia tel mar l’é na gocia tel mar ma chest l’é n auter pìcol varech e a picoi varesc se fasc i chilometres.«  (Monica Cigolla)