L Grop de Folclor de Soraga chier n logo

Data

07 de auril 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La sociazion à metù fora n concors. L’é temp per portèr dant i elaborac fin ai 15 de mé.

L Grop de Folclor de Soraga chier n logo. I componenc se à pissà de meter a jir na bela scomenzadiva per duc i artisć de Fascia ajache i volessa belapontin aer n logo che li raprejente. Per chest i à metù fora n concors avert a duc chi che à estro de se dèr jù te chesta endesfida artistica. L logo cogn raprejentèr i valores e l’atività de la sociazion che se cruzia soraldut de tegnir sù e slarièr fora la cultura e la tradizions ladines: la tol pèrt a la zelebrazions religiouses, a le defilèdes, la endreza ativitèdes culturèles desche mostres, corsc de bal, scontrèdes de aprofondiment storich, vijites vidèdes te lesc de enteress storich-culturèl; la tegn sù la tradizions de nesc veies desche l Carnascèr, l pechenèr, i feghes del Sacro Cher, Sèn Nicolò, la cripeles da Nadèl; la colabora con musees; la se cruzia de rencurèr camejoc e guanc da om; la tol pèrt a manifestazions turistiches.

L president Luca Tomasello à dit che l’era n pez che i se pissèa de se endrezèr n logo raprejentatif del Grop Folk. »Aon pissà che ajache l’é amò jent che no pel lurar, chest l’é l moment bon che fosc i à più temp per dessegnar jù n bel logo – l’à dit Tomasello. Aon metù a la leta ence n picol paament per l venjidor, l’é ben demò 150 euro, ma aon volù dar n segn ence demò simbolich.«  

Vegn domanà che l logo sie chièr e scempie, original e sorì da durèr per la stampa. Ogne partezipant pel tor pèrt demò con una proponeta grafica, la proporzions del logo pel vegnir cernudes da l’autor e l’inom no pel vegnir scrit sul sfoi del logo ma sun n auter sfoi o su la mail.

I elaborac cogn vegnir mané per mail a gropfolksoraga@gmail.com opura consegné te Coprativa de Soraga dant dai 15 de mé. La valutazion vegnarà fata dai comembres del grop.

Donca artisć fajeve inant, dessegnà n bel logo per l Grop de Folclor de Soraga.  

 (mci)