Socors da mont Zenter Fascia, 126 intervenc

Data

23 de jené 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Del 2022 la Stazion vidèda da Luigi Zulian Cuz à comprà na neva jeep e i cingoi per l quod. La tol ite 39 socoritores.


Temp de bilanz ence per la Stazion de Socors da mont del Zenter Fascia. Mingol dant de la fin del an i volontadives se à troà per n moment de condivijion e i à metù dant l’atività del 2022. L Capostazion Luigi Zulian ‘Gigio Cuz’ ne à contà che via per l an passà i à fat 126 intervenc, de chisc 24 col elicoter. En dut l é stat portà socors a 144 persone, la maor part l era jent che é sutada ju, dapò l é jent che no é più bona de jir inant sa mont o sui troes. »Più che auter l é taliegn (126) anter i 20 e i 60 egn – à dit l Capostazion Zulian. Ge aon portà socors ence a 7 todesć, 2 cechi, 2 spagnoi e 1 american. Jon fora soraldut d’istà, l an passà aon tacà prest, col meis de mé. La jent va sa mont zenza cognoscer ben l teritorie, zenza l material aldò e no la se cruzia de vardar le previjion del temp. La mont la é desche l mar, fora de n bel nia l pel doventar catif. N gran intervent, a chel che aon tout part ensema a duc i autres socoritores, l é stat la levina de la Marmolada che ne à dalbon tocià. Noi sion duc volontadives e fajon chel che podon, meton a la leta nosc temp per l ben de la comunità e ogneun l é prezious ence se l fasc demò un intervent te n an«.

De più su La Usc stampèda de vender ai 20 de jené.

 (Monica Cigolla)