Jonta de Chemun a Urtijëi: La minonga de Lara Moroder

Data

16 de otober 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
(Ncuei) vënderdi ai 16 de utober fej l ambolt Tobia Moroder, coche bele repurtà te La Usc di Ladins, te Cunsëi de Chemun la pruposta de na Jonta metuda adum da cin’ cumëmbri dla Lista Unica y da un dla Lega. La SVP ie stluta ora dala Jonta y va nscila te oposizion.

Lara Moroder: »Gran desplajëi«
»A nëus dla SVP nes despléjel dassënn de coche la ie jita. L ie na delujion, ajache l ne vën nia tenì cont dla ulentà dl litadëur y ajache an y on dut ntëur na grupa de cunselieres cun na gran ueia de dé ativamënter si cuntribut, de lauré pea dut ntëur. Na delujion per mé persunalmënter ie mo che l ambolt Tobia Moroder à rujenà cun duc i cunselieres SVP persunalmënter, ma nia cun Ewald Moroder y Silvio Stuflesser«, dij Lara Moroder.

Deplù tla edizion stampeda di 16 de utober.

David Lardschneider

FOTO: Lara Moroder.