N pericul per La Sëlva?

Data

24 de setember 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Per truep ani à n valgun zitadins de Sëlva cialà de se paré acioche l ne vënie nia fat n lech artifiziel sun Frataces, sëura la frazion de La Sëlva, ma la ne ti ie nia jita fata. I lëures ie bele scialdi inant y messëssa unì stluc ju mo chësc autonn
L se trata de na storia bëndebot longia, pervia dl lech de Frataces àn abù plu descuscions, te plu legislatures iel unì rujenà y nce tëut dezijions desfrëntes. Ma coche la ie mefun te Chemun, te uni legislatura iel d’autri reprejentanc y d’autra minonghes, y nscila iela nce stata tl Chemun de Sëlva.

L articul tla edizion de ncuei vënderdi ai 24 de setëmber.

SPM