L Cor Raetia festejea si sessant'ani ciantan

Data

23 de setember 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N sada dl'ena passeda à l Cor di ëi Raetia de Urtijëi festejà si sessant'ani cun n cunzert tla dlieja de Urtijëi. Nce l "Quintet ladin" ie unì nvià a suné pea
N ucajion di sessant'ani dala fundazion dl Cor di ëi Raetia de Urtijëi iel n sada sëira ai 16 de setëmber unì fat n beliscimo cunzert adum cun l "Quintet ladin" tla dlieja de Urtijëi. L Cor Raetia à ciantà pec de mujiga tlassica y populera, purtan nce dant l pez ladin "L ie nuet" de Stefan Demetz.
L "Quintet ladin", n grup che sona strumënc a fla, à ntan la sëira sunà pec de Mozart, Bizet, Amanda McBroom y dl cumponist de Urtijëi Viktor Canins. Pra l cuintet sona Valeria Mussner l flaut, Alexander Perathoner l corn, Thomas Piazza l tlarinet, Armin Lardschneider l oboe y Matthias Delazer l fagot.

N dumënia ai 17 de setëmber à l Cor Raetia nce mo ciantà ntan la gran mëssa dala nuef tla dlieja de Urtijëi. Deberieda cun l orgun y n'urchestra de archëc, metuda adum aposta per l'ucajion, iel unì ciantà y sunà la "Missa Brevis de Joseph Haydn". Truepa jënt ie unida a mëssa y à prijà la bela mujiga.

L articul ie da liejer tla edizion nueva de La Usc di Ladins