Segra te Sëlva: na festa per dut l luech

Data

27 de setember 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La segra ie na festa mpurtanta per n luech, per na cumenanza. Te Sëlva àn nce tëut l'ucajion per festejé i 55 ani da preve de sn. Heinrich Perathoner da Linacia. Ora de chël àn nce chëst ann tenì su la tradizion de festejé la zitadines y i zitadins che à cumplì otant'ani
La segra ie na festa ulache n se tol dl’aurela de fé crafons da pavé, ulache truepa families va, deberieda, ala santa mëssa, ulache n sënt l tenì adum de n luech. Nsci iel nce stat n dumënia passeda te Sëlva. Do la santa mëssa cianteda y suneda dal’urchestra y dai cores de Sëlva y Santa Cristina, à l pluan sn. Ivo Costanzi nce tëut l’ucajion de festejé cun duta la jënt te dlieja i 55 ani da preve de seniëur Heinrich Perathoner.

L articul va inant tla edizion nueva de La Usc di Ladins de doduman vënderdi ai 29 de setëmber.

SPM