L’imaja azetëia l’imperfeziun

Data

23 de setember 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Mostra de depënc dl’artista Barbara Tavella a Bornech
En sabeda, ai 18 de setëmber, él gnü inaudé ti locai atratifs dla Galaria “Pinta Pichl” da Bornech la mostra de depënc dl’artista da La Val Barbara Tavella. Na bela y fina cornisc de musiga dal vi à injopé ia i presënc. La mostra é da odëi cina ai 16 de otober 2021, tla Galaria Pinta Pichl (Oberragen, 3) a Bornech (dales 8:00 ales 22:00, dal lönesc ala sabeda).
La condiziun umana se lascia conscidré da tröc punc de odüda. Tla dominanza dl corú cöce y arance rapresentëia Barbara Tavella scialdi ma corps de ëres. O, dit damí, perts de corp: cês, iames, brac. Zënza na coerënza visibla, sce nia chëra dla ciaradüra strömia y despaesada. Le filosof Seneca, tolon sö les parores dl mede grech Ipocrates, scriô: "Ars longa, vita brevis". La vita passa tosc, l’ert - deperpo - é n tru lunch y sfadius.

Liéde inant deplü tla ediziun de La Usc di Ladins indoman!  (Iaco Rigo)