Él tl dlacin artejanal dagnora ingrediënc naturai?

Data

17 de setember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La resposta nes vëgn dada tl "Telegram di consumadus" 
Les consumadësses y i consumadus s'aspeta che le dalacin atejanal vëgnes fat cun püc ingrediënc, scëmpli y naturai. Tla realté sozed chësc indere ma danré.

Liede plü avisa ci ingrediënc che al é ti dlacins artejanai tla ediziun atuala d'La Usc di Ladins.   (kp)