Èrt e femenes, na vera rivelazion

Data

18 de jugn 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Al Museo d’èrt contemporana de Ciavaleis fin ai 20 de jugn se pel veder doi esposizions olache la eles é protagonistes.

L’é n fil strent chel che lea la eles a l’èrt. Ence te chest ciamp la femenes à fat fadia a se taèr fora l dret recognosciment, ampò canche la sensiboltà, conscidrèda na carateristica soraldut feminina, se conjobia con la forza del pensier e la capazità de enrescida tecnica che segur no ge mencia a la eles, troan esprescion te la formes de l’èrt, i resultac pel esser dassen de gran valuta.

De chest se n’à adat la sociazion »La Voce delle Donne«, che jà da vèlch an l’à fat nascer l projet »ArtÈdonna« per ge dèr a la femenes de noscia valèdes l met e l’ocajion de se sproèr con l’èrt e de meter fora sia operes e se fèr cognoscer. Dò aer endrezà ti egn passé esposizions te desvaliva sales de Fiem e Fascia, chest an »ArtÈdonna« à fat dassen n saut de calità, ruan a meter fora te na senta prestigiousa desche l Museo de èrt contemporana de Ciavaleis la operes de passa 30 autores: vèlch una é artista de profescion e autres depenc o se dèsc jù con l’èrt demò per delet, ampò n muie les à arjont dassen n aut livel artistich.

La mostra, averta ai 16 de mé fora Ciavaleis, à abù dassen n gran bon ejit e te la vijites vidèdes de la sabeda domesdì l’é stat l met de entener e aprijièr amò de più sia valuta. En sabeda passèda l diretor del Museo de èrt Elio Vanzo à prejentà con gaissa la operes e la autores. Vèlch una era te sala, e l’à podù dir vèlch en pruma persona, desche Valeria Battel e Mariapia Desilvestro, ma per ogne chèder i vijitadores à podù aer na chief de letura dassen enteressanta e ence entener l segnificat complessif de chesta 5^ edizion de la esposizions »Art Box Avisio«, che l Museo de Ciavaleis à volù ge dedichèr dut a la eles, con doi desvaliva esposizions, en colaborazion con »La Voce delle Donne«, tel prum partiment chela de »ArtÈdonna« e sun aut chela leèda a na publicazion particolèra. 

L secondo partiment del Museo d’èrt contemporana de Ciavaleis l’é enveze dut dedicà a na esposizion leèda a n projet envià via acà 3 egn da la artista e ensegnanta de la Scola de Fascia Lara Steffe da Moena ensema con n’autra femena, enrescidora e artista, Laura Scalvenzi, che se à concretisà tel liber »Rivelazionni di donne di arte« olache 20 eles, da 13 Paìjes desvalives, conta sia storia e l’emportanza de l’èrt te sia vita, uzan fora n leam strent e beleche magich che va sorafora età, lesc, cultures e religion.

La esposizions é da poder veder tel Museo de èrt contemporana de Ciavaleis enscin ai 20 de jugn, de vender, sabeda e domenia da les 15.30 a les 19.00. L liber é da poder troèr te la mostra o sun internet.

De più du La Usc stampèda de vender ai 18 de jugn.  (Lucia Gross)