Atualité

media/k2/galleries/11560/thumbs/telefon_vedl.jpg
27 de dezember 2019

Liber dl telefon? Nou, dilan

Co fá da ne ciafé nia plü le liber dl telefon y ne messëi insciö nia paié sü cosć sön la bolëta dl telefon? La Zentrala di Consumadus informëia
Cotan de consumadësses y consumadus damana do tla Zentrala di consumadus dl Südtirol (ZCS) sce al é bëgn dërt che la TIM/Telecom ti arates vigni ann 3,90 euro por le liber dl telefon. Tröc ne n’á degun interes da ciafé le liber dl telefon y n valgügn ne s’intënn gnanca che al ti vëgn metü en cunt chësc import. Al é bëgn tler che cun i sorvisc d’informaziun da ciafé sön internet ne adoron nia plü cis n liber dl telefon; mo TIM mëna impó fora te dötes les ciases dles porsones abonades n ejemplar ...
media/k2/galleries/11582/thumbs/Radunanza_ICL2_sala_dedant.jpg
23 de dezember 2019

I fruc de 40 egn de atività de l’Istitut ladin de Fascia

A la radunanza generèla, che chest an segna la conclujion de l’empegn del diretor Fabio Chiocchetti, l’é stat prejentà la neva publicazions, l lurier sul VOLF, l’archif, l calandèr e la neves del Museo.
L’é semper n moment emportant la radunanza generèla de l’Istitut Cultural Ladin “majon di fascegn” e chest an amò più che zenza. N moment de reflescion, de bilanz, de valorisazion de l’atività che l’ent à portà inant via per chest ultim an. Sun desch l’é stat metù l frut no demò editorial de chest ultim temp ma ence chel multimedial, lessicografich e musearie.

L’à avert la sentèda la presidenta Lara Battisti che à portà l salut ence del conseier provinzièl ladin Luca Guglielmi e de la ...
media/k2/galleries/11551/thumbs/sic_mituns.jpg
22 de dezember 2019

Sic dl auto cun alarm – valgünes informaziuns

La Zentrala di Consumadus dl Südtirol dá valgönes informaziuns d’öga en cun di sic por mituns sot a 4 agn.
Che adora pa n te’ siz cun alarm?
Che che se tol para n möt o na möta sot a 4 agn te n auto imatricolé tla Talia o te n auto imatricolé te n stat foradecá, mo rovenü da na porsona residënta tla Talia mëss avëi n te’ sistem d’alarm pro le sentarel.

Ci recuisic mëss pa avëi n te’ despositif?
I despositifs pó ester bele integrá tl sentarel o pó gní cumprá separat. An ne mëss nia i lascé omologhé, mo ai mëss avëi na detlaraziun de conformité dl produtur (autodetlaraziun); ciarede te vigni caje do, ...
media/k2/galleries/11545/thumbs/Screenshot_2019-12-18_16.54.45.jpg
22 de dezember 2019

"Angiuli mpede malans"

Chësc fova bele dan cin’ ani l pensier de Hilde Insam Mussner de Curvea, che ne fova defin nia cuntënta de duta la defiledes de malans che vën metudes a jì uni ann te Südtirol.Foto: N angiul ntan la defileda (fotos de Freddy Planinschek).
media/k2/galleries/11576/thumbs/Bildschirmfoto_2019-12-20_um_07.57.55.jpg
21 de dezember 2019

Scolines ladines: Iscriziuns por l'ann de scolina 2020/2021

Provinzia de Balsan: Dai 13 ai 17 de jená dl 2020 sarál poscibl da fá les iscriziuns dles mitans y di mituns tles scolines dles valades ladines por l’ann de scolina 2020/21
L’Intendënza scolastica ladina lascia alsavëi che dai 13 ai 17 de jená dl 2020 sarál poscibl da fá les iscriziuns dles mitans y di mituns tles scolines dles valades ladines por l’ann de scolina 2020/21. Al vëgn aconsié da consulté la lista cun i orars de iscriziuns dles scolines desvalies, deache vigni seziun á orars desfarënc. Les iscriziuns por l’ann 2020/21 vëgn tutes sö diretamënter tles singules scolines.

Al pó se scrí ite dötes les mitans y düc i mituns che  ...
media/k2/galleries/11544/thumbs/Screenshot_2019-12-18_16.52.47.jpg
21 de dezember 2019

La HERO "jola" a Dubai

La Hero World Series ie nstadì unida numineda dal Bea World Award per n video scialdi garatà de prumuzion/retlam dla edizion de Hero Dubai. La Hero ie n inuem, na merca, n brand nasciù tla Dolomites. "Hero Südtirol Dolomites," che ie tl lëur de se slargë ora per dut l mond. Y chësc ie permò l scumenciamënt!Foto: L pest a Milan ie unì pià do dal ideadëur y presidënt dla Hero, Gerhard Vanzi, a man ciancia. Sun la foto cun Michele Ciccarese.Deplù tla edizion di 13.12.
media/k2/galleries/11543/thumbs/Screenshot_2019-12-18_16.49.37.jpg
20 de dezember 2019

Stude Pisa 2018: de bon resultac

La scola ladina y tudëscia à arjont drë de bon resultac pra l stude nternaziunel PISA 2018. I resultac ie unii prejentei nstadì tla Università a Bulsan.Foto: Evaluazion PISA:Deplù tla edizion di 13.12.
media/k2/galleries/11573/thumbs/martino.jpg
19 de dezember 2019

Martino Pezzei nuof redador da Souramont de La Usc di Ladins

Coi 02 de genaro 2020 la redazion la mudarà suo referent
L 2020 sarà n an de mudamenc per la redazion de Souramont. Darè zinch agn ulache l coordinamant de la plata l é stà portà navant da la redadora Giulia Tasser da Col, col scomenzament del an nuof chesta inciaria la passarà nte le magn del joven Martino Pezzei. 29 agn, laureà n giurisprudenza a l'università de Trieste, membro de la Union dei ladign da Col e fin ades laurant ntel Istitut cultural ladin Cesa de Jan, da chilò navant Martino deventarà la nuova persona de riferiment per le trei ...
media/k2/galleries/11540/thumbs/Bildschirmfoto_2019-12-18_um_10.39.46.jpg
18 de dezember 2019

Ferates cuotidianes BZ–MI, BZ–W

Varesc concrec dl vers dla mobilité zenza CO2 y – ciamó plü important – per na colaborazion efizienta soura confin
Varesc concrec en cont de na mobilité che ciala tl davegní: da otedí encá él vigni di na ferata direta che fej la trassa Bulsan-Milan y Milan-Bulsan, y ence na ferata direta contra Nord y derevers: Bulsan-Víena, Víena-Bulsan. L temp che an adora per jí a Milan, con la Frecciarossa, é de zirca 3 ores, y per ruvé a Víena, con l Railjet, é de 6 ores y 45 minuc. Chestes les partenzes dla Freccia­rossa, BZ-MI: 8:45; MI-BZ: 15:45. I orars dla ferata asvelta Bulsan-Víena, BZ-W: 7:45, W-BZ: 15:30. ...
media/k2/galleries/11538/thumbs/cripl_quirianle.jpg
17 de dezember 2019

Cripela ladina tl Quirinale

Vernissaja dla mostra dal titul "Nativité. L’ert dles cripeles te Gherdëna" di artisć Filip Moroder Doss y Thomas Comploi en presënza dl presidënt dla Republica Sergio Mattarella y dl assessur provinzial por la scora y cultura ladina Daniel Alfreider
"I sinti na gran emoziun che l’ert dl ziplé de Gherdëna, che vëgn tramanada da secui, vëgn presentada tl Quirinale a Roma. La cultura ladina á insciö ciafé na paladina de gran prestisc por podëi se presenté", chësc le comënt dl assessur Alfreider. Al é ince na bela promoziun dl artejanat artistich de Gherdëna y dla UNIKA aldefora dla Provinzia. Presënc a Roma dan otedé i dui artisć Filip Moroder Doss y Thomas Comploi y i ombolc Tobia Moroder (Urtijëi), Moritz Demetz (Santa ...
media/k2/galleries/11527/thumbs/ejam_intendenza.jpg
15 de dezember 2019

Ejam de ladin dl’Intendënza Ladina

Cina ai 10 de jená 2020 pó les insegnantes y i insegnanc se scrí ite al ejam de ladin dl’Intendënza Ladina.
Les insegnantes y i insegnanc che ó gní tutes o tuc sö tles gradatöres por insigné tles scores elementares, mesanes, altes, profescionales o de musiga y tles scolines dles valades ladines mëss superé l’ejam de ladin organisé dal’Intendënza Ladina a Balsan.
La proa scrita dl ejam gnará fata ai 3 de forá 2020. La domanda mëss gní fata cun le formular aposta che é da ciafé te vigni direziun de scolina y scora y che mëss gní mené al’Intendënza Ladina, strada Binder 29, 39100 Balsan. Le termin por dé ...
media/k2/galleries/11530/thumbs/Screenshot_2019-12-13_10.41.14.jpg
13 de dezember 2019

La bola cumplësc i cincant'ani

Gran festa nstadì a Bulsan: La merca de scunanza per l artejenat artistich de Südtirol cumplësc chëst ann i 50 ani. Tres merches aposta pòssen garantì che l se trata de zeche che ie unì fat a man tl raion. Nsci possa n artejan se desferenzië dala cuncurënza. Gherdëina coche sinonim de ezelënza tl ziplé. L bel iubileum di 50 ani dla bola à la Camera dl Cumerz de Bulsan cun la Lia dl Artejenat Artistich Gherdëina y l 'APA/LVP, l’"Assoziazion Provinziela dl Artejenat", festejà nstadì te sala ...
media/k2/galleries/11504/thumbs/Bildschirmfoto_2019-05-23_um_11.30.47.jpg
13 de dezember 2019

Sonns da Nadé

Comentar de pruma
Ci foss pa le tëmp d'Advënt y Nadé zënza sonn, zënza musiga? Magari ciamó plü da stufé che nöts y dis intoná dala ciantia »Last Christmas« o »Jingle Bells«... o da n »O du fröhliche«, can strabaciada, can stonada tles aries ingransiades desco n scrai do salvëza fora de n abis. Al vëgn imënt che plü duces y incher­sciores che les melodies y parores de cianties da Nadé é, plü fóreres sot ti cörs daverc. N pü' de kitsch alda tl'aria, n pü' de usc, de löms... de tanf ducejin da na copa de té o ...
media/k2/galleries/11448/thumbs/Publicazions_ICL.jpg
12 de dezember 2019

L’Istitut a radunanza

DOMAN, ai 13 de dezember sarà n moment spezièl per l’ICL, che porta dant con n muie de neva produzions la conclujion de l’empegn de 40 egn del diretor Fabio Chiocchetti
L’é dassen na produzion che fèsc marevea, chela metuda dant ti ultimes 12 meisc da l’Istitut Cultural Ladin.

Acà n an l’é stat prejentà l liber »Scritores ladins, Materiali per la storia della letteratura ladina di Fassa«, scrit dal diretor Fabio Chiocchetti. De oril l’é ruà sun desch l liber tant spetà »La Valle di Fassa nelle Dolomiti« che de grazia al lurier de Cesare Bernard à permetù de ge meter te man di fascegn la enrescides storiches de P. Frumenzio Ghetta. D’istà, ensema con ...
media/k2/galleries/11483/thumbs/Prejentazion_liber_Poppi_grop.jpg
10 de dezember 2019

I fondamenc de noscia tradizions

L frut de passa 40 egn de studies e enrescides de l’antropologh Cesare Poppi ne met dant la reijes, i confronc, la testimonianzes e la interpretazions de la cultura populèra de noscia tera
La inaudazion del secondo cors de auta formazion Antropolad stata enstadì te Fascia l’é stat l’ocajion per prejentèr na neva publicazion che costituesc n pilèster emportant per la cognoscenza de la cultura populèra e de la tradizions de Fascia e de la valèdes vejines.

Se trata del prum de trei volumes che regoi la enrescides, la testimonianzes e la interpretazions fones de l’antropologh Cesare Poppi. Materièi che da egn spetèa de vegnir publiché a na vida organica, per meter a la leta passa 40 ...
media/k2/galleries/11482/thumbs/Bildschirmfoto_2019-12-10_um_09.29.58.jpg
10 de dezember 2019

Na cripela per l Quirinale

Filip Moroder Doss y Thomas Comploi metará fora dai 13 de dezember enchin ai 5 de jené na sia cripela tl Palaz dl President dla Republica a Roma
L titul dla mostra di doi artisć dla UNIKA Filip Moroder Doss y Thomas Comploi é "Natività. L'ert dla criples te Gherdëina". Les figures é zipledes a man aldó dla tradizion, te len de linda. Les figures é enchin a 2 metri y 40 cm autes. 

DEPLÚ PLU INANT sun chest sit – y tla edizion stampeda de La Usc di Ladins da en vender che vegn!

media/k2/galleries/11479/thumbs/maria_3.jpg
07 de dezember 2019

"Da Col a Berlin per studié todesch, ingleje e russo"

Na esperienza de studio e de vita che na jovena da Col la é darè a fà nte na zità che chest an la regorda i trent'agn dal abatiment de suo mur.
Maria Frena, 17 agn da Col, l'é na jovena che l à deziso de fà suo cuarto an de scola auta foravia. Apassionada le lingaz foresti, (n particolar del russo, ndr) darè n loch laor de inressida su cala che avarave podù ester la scola per ela pi adatada l'à ciatà nte na scola auta del cuartier de Pankow a Berlin chela ulà jì a studié. Ntel mes che on apena passà la zità ulache ela vif l'à bù grande manifestaziogn e momenc per regordà chel 9 de novembre del 1989 canche, daré na trentina de agn, le ...
media/k2/galleries/11473/thumbs/Unbenannt-1.jpg
06 de dezember 2019

Basta vertores!

Comentar de pruma de Pablo Palfrader
Pordërt messassel oramai ti ester tler ala maiú pert che la mudaziun dl clima n'é nia val' che mëss pormó gní... ara é bele chiló. Chësc ne dij nia Pablo; chësc dij oramai la gran maioranza di scienziá che laora tl ciamp. So apel é: mudé direziun, mudé stil de vita, mudé manira de ponsé y de fá. Chësc n'é indere nia tan saurí, do agn y agn che al nes é gnü pordiché dant che l'economia é le valur plü alt de düc i atri, che sce l'economia ne crësc nia junse do l'ega fora, che sce ara crësc, spo ...
media/k2/galleries/11435/thumbs/Screenshot_2019-12-04_10.06.11.jpg
06 de dezember 2019

Lounges nueves y na mascotte nueva

L mancia mé plu puech, nchin ala garejedes de Copa dl Mond de schi te Gherdëina y Badia. Nstadì à i Cumitac dla Copa dl Mond de Gherdëina y dla Val Badia abù na cunferënza stampa a Bulsan, ulache i à cuntà dla nuviteies dla Copa dl Mond de schi de chëst ann tla Ladinia. Tla Val Badia se muderàl per ejëmpl zeche n con' dl slalom lerch paralel da sëira. Chësta disciplina tucherà da chëst ann ufizielmënter pra la disciplines de Copa dl Mond. L presidënt Varallo à sotrissà che l sarà n sistem nuef ...
media/k2/galleries/11446/thumbs/dmo1.jpg
04 de dezember 2019

Fotos de Col per fé reclam a Selva y a La Rocia

Eror tl material promozional porté da la DMO Dolomiti a les ultimes fieres dl turism europeich.
L material de tesć y fotos, co che la DMO á spezifiché tla publicazion enstessa, fossa vegnú mané dai ofizi, ma i fai s'á en chest viade encrojé plu y plu outes. Al scomenciament dla pert dedicheda a la Val Fiorentina él na bela foto de Col con sia gliejia y plu inant, olá che al vegn scrit i contac dl ofize de referimenti, él na bela foto de la Gusela y dl jouf de Giau. Sot la foto dla gliejia de Selva él endere i referimenc dl ofize turistich de San Vito de Ciadoura y tla sezion „Estate a ...