Atualité

media/k2/galleries/17809/thumbs/alber_foto_teater.jpg
18 de november 2021

“L’èlber conta, le lëgn cunta”

L spetacol interladin rua endò sun paladina chest fn de setemèna a Soraga per endrez del Comun General de Fascia.
Rua endò sun paladina l projet teatrèl interladin metù ensema l an passà dal grop »I Bontemponi« de Fascia con David Dorich e dal ator badiot Simon Kostner, con test de Vigilio Iori e regia de Ilaria Chiocchetti. 

L é la storia de n pec fascian e n lèrsc badiot, vitimes de Vaia, che se scontra te na sia e endèna che i speta sie destin i à l met de se contèr che che i à vivù a cajon del tormen, ma ence momenc de la storia più grana de noscia tera ladina.

Chest projet de valuta che renforza l ...
media/k2/galleries/17759/thumbs/ferata_Dolomites.jpg
17 de november 2021

Turism e mobilità: colun davegnir per la Dolomites?

La sociazion Transdolomites met dant i aspec positives de la ferata te n convegn en jebia ai 18 de november.
Che velel dir mobilità sostegnibola? Segur no vel dir fèr su de neva strèdes ma alincontra troèr de neva vides de se spostèr che smendre l impat ambientèl, sozièl e economich che porta l auto privat. L’azion concreta per na mobilità sostegnibola stèsc enveze te la promozion e l endrez de intervenc finalisé a sostegnir na mobilità alternativa: a pe, con la roda, coi mesi de trasport publich e per ultim con i mesi de trasport privat condividui (car pooling e car sharing).

L ponta via da chisc ...
media/k2/galleries/17758/thumbs/Oulx_giornada_mendranze.jpg
16 de november 2021

A Oulx la giornèda dedichèda ai lengac neolatins del Piemont

L é stat portà inant l film documentèr ‘Bogre: la grande eresia europea’, olache i lengac de mendranza dialoghea con i maores te n contest de prestije internazionèl.
Ai 2 e 3 de otober a Oulx/Ols te la val de Susa l é stat la edizion numer 527 de la Fiera Franca del Grand Escarton, na rassegna zootecnica che nasc del 1494 do l passaje de la armèdes de Carlo VIII. Desche compens per i gregn sacrifizies che vegnia emponui a la popolazion l sovran ge aea conzedù de endrezèr ogne an a fin istà na fiera franca, ledia da la tasses.
Do se à tacà a la meter a jir la pruma domenia de otober, canche la besties desmonteèa.
En ocajion de chest event la zità de Torin e ...
media/k2/galleries/17765/thumbs/Pedies_sigla.jpg
14 de november 2021

Pedies é contra l green pass e l servije sparesc

Guglielmi, Iori e Kaswalder con 3 interogazions à cusà de zensura l Comun General con sie procurador Detomas.
Anchecondì e semper de più la comunicazion, no demò sui social, à de besegn de chi temes “divisivi”, coche i ge disc per talian, chi bogn de spartir la jent anter nos e i “etres”. Do dreta e cencia, migranc didé o refudé, gender e auter, ades l tem che soscedea maor enteres l é zenza dubies l “green pass”.

Apontin sun chest argoment, te chesta fana fersa che boi l é sutà ite ence l Comun General de Fascia, che chisc dis l se à “vadagnà” trei interogazions e n gran articol sul sfoi provinzièl ...
media/k2/galleries/17734/thumbs/image00005.jpg
12 de november 2021

I fondamenc per l’educazion e la formazion te Fascia

L Consei general per l’educazion e la formazion, nominà dal Comun General de Fascia e vidà da la ensegnanta Roberta Dellantonio, à aproà l prum Pian per l endrez, che ades cogn passèr a Trent.
Coluna él la situazion te Fascia per chel che vèrda l sistem de l’educazion e de la formazion, e colugn él i provedimenc che fossa benfat tor per miorèr i servijes te chest setor?

A chesta domanes respon l Pian per l’organisazion del servije educatif ladin de Fascia, che l é pervedù da la Lege provinzièla nr 5 dai 7 de aost del 2006 sul sistem educatif de istruzion e formazion del Trentin.

Chesta lege ge resserva n titol a la desposizions spezièles per la mendranzes linguistiches sul tegnir ...
media/k2/galleries/17751/thumbs/Bildschirmfoto_2021-11-12_um_17.10.52.jpg
12 de november 2021

Gottfried Solderer, l jurnalist y l editëur

Ulësse lecurdé Gottfried Solderer, che é cunesciù persunalmënter y che ie stat na persona che ti à giaurì la streda a na vijion plu davierta de nosta storia y nosta cultura y dantaldut dla vita politica te nosta provinzia
L articul de Theodor Rifesser tla edizion de ncuei vënderdi ai 12 de nuvëmber de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/17764/thumbs/ElsaMartin_StefanoBattaglia.jpg
12 de november 2021

Elsa Martin per "Ladinia Mujiga"

En juebia, ai 18 de november 2021, da les 20:00, ciantarà y sonarà la ciantautoura furlana adum al pianist Stefano Battaglia tla Carambolage a Bulsan. Ladines y Ladins de Bulsan vegn invieDEs
Elsa Martin é conesciuda dant al publich dla Carambolage y ence anter les Ladines y i Ladins che à plajei da ascoté su les cianties tl furlan. L duo che sona da plu agn deberieda prejenteia sun invit dla Consulta Ladina dl Comun de Bulsan l projet "Al centro delle cose", che é na scincunda al poet Pierluigi Cappello y a sies poejies. L duo Elsa Martin y Stefano Battaglia à metù en mujiga les poejies, con composizions originales che se muev da la forma ciantia a estetiches contemporanes nueves, ...
media/k2/galleries/17712/thumbs/ValBadia_Iaco_Rigo.jpg
12 de november 2021

Muje fora la vacia

Comentar de pruma
Sce i ponsun n iade tan de ega che na porsona zitadina adora al de te nüsc paisc, messarunse dé pro che la mesaria de 300 l a ce podess stimené. Cun tres plü abitanc crësc sambëgn proporzionalmënter le debojëgn do ega. Por fortüna n'unse nia tan n gran incremënt dla popo­laziun tles valades ladines, porchël indere bëgn n aumënt de lec y sciori che se damana ince sü cënc de litri de ega al de. La domanda é tan dî che i ún a desposiziun les cuantitiés de ega (miné él ega de fontanes abinada ...
media/k2/galleries/17732/thumbs/Jump_Out_the_Web_grop.jpg
11 de november 2021

Jump Out the Web, contra la dependenza tecnologica

L é do che rua a compiment l projet de INOUT per sensibilisèr i joegn a na doura più consapevola del fonin e de la rei globala. L é stat realisà ence n video musical che vegn moscià ai 12 de november.
Sport energics, relazions positives e n grop engaissà: l é chest l mix esplosif che à proponet la Coprativa Sozièla INOUT tel chèder de ‘Jump Out the Web’, l projet out ai joenec de Fascia nasciù per scombater la dependenza dal fonin e dal web.

L percors, che à tout ite passa 30 bezes e bec, l é tacà l’aisciuda passèda a la fin de la clausura e l é do che l rua a compiment apontin te chisc dis, do aer portà inant na gran lingia de ativitèdes e scontrèdes con esperc, sportives e psicologs. 

...
media/k2/galleries/17760/thumbs/Bildschirmfoto_2021-11-11_um_15.45.05.jpg
11 de november 2021

Sajun dai schi: control automatich dl green pass

Tratan che an stá ciamó cun trica sce chësta sajun da d’invern podará finalmënter pié ia, él a Milan gnü presenté les novités de Dolomiti Superski. Öna dles majeres: n sistem inovatif por controlé le green pass automaticamënter. 
"Finalmënter podunse indô baié da daurí" Chëstes les prömes parores de Andy Varallo, presidënt de Dolomiti Superski, tratan la conferënza stampa tignida chësta jöbia a Milan, por informé le monn dla stampa sön le pié ia dla sajun da d’invern. An sá che i pröms comprensors ó bele daurí ai 27 de novëmber, y spo por l’Edema do dess jí en funziun dötes les arees dl Dolomiti Superski – sambëgn sce la situaziun y ince le tëmp le conzed.

Chësta é na sajun da d’invern che á metü le Dolomiti Superski dan ...
media/k2/galleries/17674/thumbs/4_Depenc_Closter_Persenon.jpg
10 de november 2021

Do la pedies de Daniel Zen

L’Union di Ladins de Fascia à endrezà na bela giornèda anter Persenon e Neustift per cognoscer mingol de la storia che per secoi l é stat ence la storia de noscia comunanza.
Presciapech na trentina de persones, dai 8 ai 90 egn, à tout su l envit sport da l’Union di Ladins de Fascia de tor pèrt en sabeda ai 30 de otober a na dì de cultura e legreza tel Sudtirol, e più avisa a Persenon, senta del prinzipat vescovil che à tout ite ence Fascia enscin del 1818.

A les compagnèr, tel program endrezà da la vizepresidenta de l’Union Nicoletta Riz, l era doi guides de ecezion: Fernando Brunel e Fabio Chiocchetti. L president de la sociazion e espert de raides e de dut l raion ...
media/k2/galleries/17692/thumbs/software.jpg
10 de november 2021

Bonus-IT: Regoles tleres por fá domanda

Südtirol: Cina ai 16 de novëmber él meso por le personal dles scores y scolines da fá domanda online por la retüda de cina 520,00 Euro por la cumpra de produc de hard- o software
Dan otedé á la Junta provinziala dé süa aproaziun al "bonus-IT" por le personal dles scores y scolines. Chësta mosöra prevëiga la poscibilité da ciafé zoruch sciöche retüda de na spëisa fata por la cumpra de produc de hard- y/o software che taca adöm cun l’insegnamënt a destanza tratan la perioda dl coronavirus. La spana de tëmp de cumpra di produc é gnüda stabilida dai 5 de merz dl 2020 cina ai 15 de novëmber dl 2021 – chël ó dí che al é ciamó sëgn adorassá da fistidié dla cumpra. Do ...
media/k2/galleries/17681/thumbs/Bildschirmfoto_2021-11-05_um_17.29.44.jpg
09 de november 2021

Truepa ideies y vijions per la Scola Ladina

Ivan Senoner ie l vizepresidënt reprejentant dla Scola Ladina tl Cunsëi scolastich provinziel nuef
La ntervista tla edizion atuela de La Usc di Ladins.

Bruno Maruca
media/k2/galleries/17682/thumbs/Bildschirmfoto_2021-11-05_um_17.33.09.jpg
07 de november 2021

»Na gran ucajion per la leteratura ladina«

N sada dan otodì iel stat la giaurida dl Zënter europeich de Leteratura y Traduzion tla Biblioteca Zivica de Persenon. Rut Bernardi, presidënta dla Lia di y dla Autëures de Südtirol: »Na gran ucajion per la leteratura ladina«
L Zënter europeich de Leteratura y Traduzion – ZeLT – ie n proiet dla Lia di y dla Autëures de Südtirol. L uel vester na luegia de dialogh dla leteratura sëura i cunfins, l genre, la grupes de rujeneda, l'età o l nteres ora. Na luegia de cunfront cun leteratures, te n barat cun autëures, tradutëures, artistes y artisć de ciamps desferënc y cun l publich.

L articul tla edizion atuela de La Usc di Ladins.

Bruno Maruca
media/k2/galleries/17670/thumbs/Cedea_Lizio_Monica.jpg
07 de november 2021

Cedea 8.1, mior èga e mior vierech

La neva boces de èga minerèla che vegn fora da Crepa Neigra l’à ciapà trei recognoscimenc a livel mondièl.
Cedea se conferma ence del 2021 la mior èga de la Dolomites e no demò. Enstadì l’èga minerèla de Lizio Rizzi da Cianacei e de sia femena Monica Menozzi à ciapà n auter recognosciment prestigious, anzi trei. En mèrtesc ai 20 de otober l 18° Congress anuèl »Zenith Global Water Drinks« à fat a saer, endèna na zerimonia online, i venjidores di »2021 Global Water Drinks Awards« e l’èga Cedea à ciapà adertura trei recognoscimenc de valuta mondièla: »mior èga minerèla da boles«, »mior èga minerèla ...
media/k2/galleries/17627/thumbs/Xplata3.jpg
07 de november 2021

"Bla, bla, bla"

Truepa jent sun chest mond ne ti à deguna creta a les empermetudes dla gran politica a la Cop26 a Glasgow. "I derc leaders n’é nia tla conferenza, i derc leaders sonse nos", dij l’ativista Greta Thunberg, che n’é nia vegnuda invieda a la conferenza ufizialmenter, ma é juda a Glasgow per se lascé audì. I discursc di gragn politics é dut demé n "bla, bla, bla" – àla dit
La Cop26 é la conferenza dles Nazions Unides sun i mudamenc climatics dl 2021. Da zirca trei deseines de agn cherda adum la ONU feter duc i Paisc dla tera per les conferenzes globales sul clima – clamedes COP – o "Conferenza dles Perts". Chisc dis tegnon la 26eisma edizion de chesta Cop, perchel àla inom Cop26. Ala se desfira a Glasgow tla Scozia (Regn Unì).
I leaders mondiai a Glasgow vegn aratés endut 190. Dlongia a chisc él milesc de acompagnadours y raprejentanc governatifs, firmes y ...
media/k2/galleries/17654/thumbs/universite2_miagherdeina.jpg
06 de november 2021

Mia Gherdeina

Diari sciche pert dles scienzes dla storia. Prejentazion de "Mein Gröden. Die Tagebücher der Filomena Prinoth–Moroder (1885–1920)"
L Zenter de Competenza per Storia Regionala dla Università Liedia de Bulsan, l Museum Gherdëina, l Museum dles Eles da Maran y l Archif dles Eles de Bulsan prejenteia la edizion di diari dla femena dl dotour de Urtijei Filomena Prinoth–Moroder. A la documenteia l temp scialdi lonch dal 1885 al 1920.
I diari à sciche fontana de recordanza bele da giut fat si ingres tla scienza dla storia. Ala se trata de documenc de pruma man, che reporta y comenteia truepes fassetes dla vita storica. Laprò ...
media/k2/galleries/17665/thumbs/Autorita_ICL1.jpg
05 de november 2021

Te Fascia l’Autorità de la mendranzes linguistiches

I trei neves componenc se à prejentà e i à scutà i maores raprejentanc istituzionèi. Autonomia, scola e bilinguism l é stat i argomenc touc dant.
Do se aer prejentà a la comunitèdes mochena e zimbra, la neva Autorità per la mendranzes linguistiches é ruèda te Fascia. En vender ai 29 de otober la presidenta fascèna Katia Vasselai ensema con Chiara Pallaoro de la mendranza mochena e a Matteo Nicolussi Castellan zimber, i à chiamà ite i raprejentanc de la maor istituzions fascènes per na scontrèda te Istitut cultural ladin.
A la scontrèda à tout pèrt ence la senatora Elena Testor, l conseier provinzièl ladin Luca Guglielmi e l president del ...
media/k2/galleries/17640/thumbs/bruno_maruca.jpg
05 de november 2021

Danter omo­trans­fobia y Måneskin: la doi Talies

Comentar de Pruma
L problem ne n'ie nia che la Talia ie contra l Ddl Zan. Ajache l Ddl Zan ne n'ie nia tumà tl'ega ajache la populazion ie decontra, tlo iel sambën doi pertes. L Ddl Zan ie tumà ajache la scenes che on udù te Senat ie scenes da tifo da stadio. »La politica ie na cossa sceria« ie l titul sarcastich de n liber de Andrea Scanzi. Propi sceria, chël ons udù. True' massa jënt che reprejentea chësc Stat fej l tifo da stadio, leva su, bat la mans y svëia fajan festa ajache l ie tumà n decret per na lege ...
media/k2/galleries/17625/thumbs/marces_nade.jpg
05 de november 2021

Regoles por i marcés da Nadé

Südtirol: Le govern provinzial á dé fora desposiziuns avisa por jí ai marcés da Nadé. Lapró él gnü tlarí che jones y jogn dla scora che tol pert ai tests tles scores ne mëss nia plü se lascé fá n test denanco jí a proa de Cor y Musiga
Por jí a un di 15 marciá da Nadé che sará en chësta ota indô tl Tirol dl Süd (i gragn y tradizionai resta chi a Balsan, Maran, Porsenú, Sterzing y Bornech che se desfirará dai 26 de novëmber ai 6 de jená 2022) ól ester le pass vërt che vel. Chësc á fat fora ai 2 de novëmber 2021 la Junta provinziala.
Les regoles vel por i cin' marciá tradizionai tles cités y ince por i atri mëndri marciá cun plü co cin’ üties.
I ghesć di marciá gnará controlá y passará tres n check–point. Vignöna y vignun che vá ...